Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Krásné prázdniny všem!

Dobrý první den prázdnin vám všem.

 

V posledních třech letech se stalo tradicí, sladit téma závěrečného příspěvku a řeči školního roku ve školním rozhlase s grafikou našeho webu. Loni a předloni jsem k vám mluvil jako kapitán lodi resp. strojvedoucí vlaku, letos mě administrátor našeho webu pan Peterek (moc děkujeme za výbornou spolupráci v průběhu celého roku) pasoval do role principála :-)

 

Začal jsem tedy přemýšlet o svém vztahu k cirkusu. Jako malý kluk jsem jich viděl mnoho, bydlel jsem totiž v místech, kde cirkusy svá šapitó často stavěly, takže jsme vždy pomáhali stavět a dostávali pravidelně volné vstupenky. Za posledních 30 let jsem už ale neviděl žádný. Je to asi tím, že se mi dávno nelíbí drezůra zvířat. Ale i na to se dá v takovém slavnostním navázat. Tak jako nemám rád drezůru v cirkuse, nemám ji rád ani ve škole.

 

Tím netvrdím, že škola může existovat bez pravidel a řádu, to jistě nemůže. Jen metody, které používáme k vyučování a výchově, jsou (měly by být) partnerské a přirozené. Je mi tedy velmi blízký přístup tzv. nového cirkusu. Umělecký charakter nového cirkusu se totiž zakládá na mísení jednotlivých druhů umění (třeba jako naše akademie), závisí na tvůrčí individualitě interpreta (pedagogické erudici kantora) a cílem je podat ucelený scénický obraz. Výsledkem je pak projev spojující ladnost a vrcholnou obtížnost v harmonický celek (řečí pedagoga by se dalo říci maximální osobní rozvoj každého žáka).

 

Bez umění ekvilibristiky (udržování rovnováhy) se neobejde žádný ředitel ani učitel. Často také žonglujeme, jsme iluzionisté a nezřídka musíme být i hadími ženami…

 

Jaký byl tedy ten náš letošní cirkus Tylovka?

 

Bylo to turné vskutku dobrodružné a objevné, po většinu času ale pohodové a s dobrým koncem. Zažili jsme samozřejmě i chvíle méně příjemné, tak už to i v cirkuse chodí. Se všemi překážkami jsme se ale společně poprali statečně, nástrahy jsme překonali a dnes dostanete do rukou závěrečné vysvědčení hodnotící vaši práci v průběhu turné.

 

Většina z vás si svá akrobatická čísla připravovala pilně a svědomitě. Odměnou je vám to, co vám nikdo nikdy nevezme. Vaše dovednosti, vaše umění, vaše zážitky a úspěchy.

 

V první řadě hned u manéže seděli naši nejmladší – prvňáčci. Ti byli včera ve škole často v doprovodu rodičů a společně se těšili z prvního vysvědčení. Všichni do jednoho ukázali, že jsou platnými členy našeho cirkusu.

 

Zato klaunům v deváté řadě moc veselo nebylo. Přišla chvíle, na kterou se dlouho těšili. Derniéra – poslední představení. Ale včera jako by se jim ven ze šapitó nechtělo, nejeden make up je rozmazaný od slz. Vždy říkám, že je dobře, že to tak je.

 

Cirkus by nemohl fungovat bez předních artistů, ale také ne bez prodavačů vstupenek, muzikantů, uklízeček, bufetu a dělníků, kteří vše stavějí, převážení a zařizují.

 

Děkuji tedy všem pracovníkům – kolegům a kolegyním pedagogům i nepedagogům za jejich poctivou, nápaditou a iniciativní práci navzdory všemu, co nám práci nedělá lehkou.

 

Přeji vám všem krásné léto, užijte ho ve zdraví a načerpejte síly do dalšího turné.

 

Příští představení začíná v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin.

 

A na závěr možná jeden vtip, který mi leccos nejen ve školství připomíná… Ptá se ředitel cirkusu klauna: „Klaune, proč pořád nosíte ten děravý deštník?“ „To proto, pane řediteli, abych viděl, že přestalo pršet“

 

Léto budiž pochváleno.

 

Pavel Koc, principál

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Strážní andělé

Program třídních schůzek 26.9.2023 a vyúčtování příspěvku Spolku rodičů

Goistické Kameny v po šesté Písku

Pozvání na třídní schůzky a na schůzku třídních důvěrníků

Úspěchy v soutěži v programování

Naše škola zavádí program KiVa!