Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a žádosti o přijetí 2018

Čj: ZSJKT/00320/2018

Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen „škola“), sdružující 9. MŠ a Křesťanskou MŠ, Alšova 1930, 11.MŠ, Na Ryšavce 241 a 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47, vše Písek 397 01, stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ.

Školní rok začíná 1. září 2018. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ podaná rodiči dítěte, kterému nejsou v době zápisu do MŠ 2 roky, bude přijata, pokud dítě dovrší 2 let věku nejpozději k 31.8.2018.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 do MŠ vychází ředitel školy při překročení počtu žádostí maximálního možného počtu volných míst v MŠ z  kritérií, které jsou zveřejněny v sekci Ke stažení, Přijímací řízení. Zde jsou zveřejněny také formuláře žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Počet volných míst je k datu 16.4. 2018 celkem 66 dětí (5. MŠ 20, 9.MŠ 28, 11.MŠ 10 a KMŠ 8). Pokud dojde k pohybu a upřesnění v počtu volných míst, bude počet volných míst aktualizován ke dni zápisu 2.5. 2018. Počet volných míst může být snížen v souladu s odst. 2, 4 a 5 §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

 

Stáhnout soubor

Dokumenty ke staženíPřejít na stránku

Další Aktuality

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly

Připomínka Dne válečných veteránů 11.11.2021