Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Letní příměstské tábory 2023

Letní příměstské tábory 2023

  • se zaměřením na kreativní a kreativně-sportovní činnost
  • pro děti ve věku 7-15 let
  • od 7:30 hod. do 17:00 hod. (9,5 hodiny denně)
  • dozor zkušených pracovníků s pedagogickou praxí
  • termíny vždy PO-PÁ
  • 24. 7. 2023 – 28. 7. 2023       kreativita, téma : Vesmír
  • 7. 8. 2023 – 11. 8. 2023         kreativita, téma : Z pohádky do pohádky
  • 14. 8. 2023 – 18. 8. 2023       kreativita + sport, téma : Koumáci v přírodě

Více v dokumentu, který je ke stažení zde.Stáhnout soubor

Další Aktuality

Roztančený podvečer Tylovky v Elimu 

Lerní příměstské tábory – ještě jeden termín :-)

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 14.3.2022

Karneval školní družiny

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Den otevřených dveří v prvních třídách