Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je úterý, 21. května, svátek má Monika, gratulujeme!

Mezinárodní project Erasmus+ pokračoval v Písku u nás ve škole

Ve dnech 4. – 8. června 2018 se na Tylově škole uskutečnila 2. mezinárodní projektová schůzka našeho projektu One World One Future – Jeden svět, jedna budoucnost, jehož tématem jsou dětská práva. Našimi hosty byli kolegové a kolegyně ze Španělska, Polska, Anglie a Rumunska. Protože tato schůzka se uskutečnila v polovině projektu, její hlavní náplní byl monitoring dosavadních výsledků a plánování dalších aktivit.

 

Jednání probíhala v budově naší školy. Hlavním tématem byla evaluace průběhu projektu, práce s nástrojem Mobility Tools pro naši národní agenturu, samozřejmě jsme také museli naplánovat další projektové návštěvy a aktivity.

 

A co nás tedy v následujícím školním roce čeká? Hned v září zahájíme přípravu Knihy dětských práv. Každá země dostala přiděleny dva principy Úmluvy o dětských právech, které bude zpracovávat. V listopadu nás potom čeká vzdělávací aktivita ve Španělsku. Těšíme se, že navštívíme vyučovací hodiny v naší partnerské škole a přivezeme si zase nějaké nové nápady.   Leden přinese vysílání o dětských právech. Děti sestaví krátké video, ve kterém se budeme zabývat informacemi k dětským právům, jejich dodržování, popř. porušování v některých zemích.  V úvodu března budeme pracovat na komiksech s názvem Jak napravit svět. Děti tady budou moci popustit uzdu své fantazii a budou tvořit obrázky o tom, jak by měl podle nich vypadat ideální svět.    V polovině března nás také čeká další vzdělávací aktivita, tentokrát v naší partnerské škole v rumunském Brasově. Po návratu už budeme pilně sestavovat projektový časopis, což je další povinná aktivita. Půjde o jakýsi průřez celou dvouletou činností. Každá škola vyrobí svou část a pošle k nám. Naše koordinátorka se postará o závěrečnou kompletaci všech materiálů. Každá škola si potom vytiskne projektový časopis sama pro sebe.

 

Závěr příštího školního roku  bude patřit poslední mezinárodní schůzce v Anglii. Zde bude celý projekt vyhodnocen a uzavřen. Pak už jednotlivé koordinátory čeká intenzivní práce na závěrečné zprávě pro národní agenturu.

 

A jak se našim hostům u nás líbilo? Jednoduše byli nadšeni. Líbila se jim naše prostorná a barevná škola a její výzdoba, všechny nástěnné malby a obrázky, které naše děti vytvořily. Speciálně kolegyně z anglické školy byly upřímně překvapeny našimi šatnovými skříňkami. Říkaly, že to v jejich škole opravdu nemají. Hosté ocenili práci našich dětí na výstavě Happy Children Happy World, ve které jsou představeny jednotlivé země a také jsou tam zpracována dětská práva. Také strava v naší školní jídelně jim moc chutnala, obzvláště nadšení byli z nabídky v naší saladetě. V úterý ráno na ně ještě čekalo slavnostní přivítání v naší škole. Po intenzivním dopoledním jednání přišly na řadu také výlety po okolí Písku. Společně jsme navštívili České Budějovice a Zvíkov. Bylo nám také ctí, že nás ve středu přijala starostka města Písku v obřadní síni písecké radnice. Ve svém projevu ocenila naší práci a její důležitost.

 

S kolegy z našich partnerských zemí jsme se shodli, že téma projektu, dětská práva, nás nutí k zamyšlení.  Pronikli jsme do této problematiky mnohem více, než bychom toho byli schopni bez projektové práce. Obohatilo to naši výuku, hlavně hodiny výchovy k občanství, kde jsou dětská práva samostatným tématem, ale také samozřejmě hodiny anglického jazyka. Během nich totiž vzniká většina projektových aktivit.  S dětmi jsme během vyučovacích hodin otevřeli diskusi o dětských právech, zjistili jsme, jaký mají názor a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Dětský náhled je prostě úplně odlišný od toho našeho, dospěláckého. Těšíme se na to, jak si naši žáci poradí s projektovými aktivitami v příštím školním roce. Určitě vzniknou krásné materiály.

 

 

Pavlína Reinišová, ZŠ J.K.Tyla

koordinátorka projektu

Stáhnout soubor

    setkání1setkání2

Další Aktuality

Akademie ke Dni matek se nám (tradičně) moc povedla!

Žáci Tylovky na Evropském dni v polském Slupsku

Informace o rekonstrukci MŠ – Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy na objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek

Okresní branné závody v našem areálu

Projektový den Kočky ve školní družině

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020