Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Prázdninová manéž za


Hurááááááááááá!NÁŠ SPOLUŽÁK JE AUTISTA – pozvánka na přednášku do školy

Vážení rodiče i další zájemci z řad široké veřejnosti,

s rozvojem psychologické diagnostiky a trendem integrace postižených žáků do běžných škol se Vaše děti stále častěji setkávají se spolužáky s různým typem a stupněm poruchy autistického spektra (autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom apod.)

Ať už je to přímo ve vlastní třídě nebo na chodbách, v šatně či školní jídelně, může docházet k různým nezvyklým projevům chování či dokonce konfliktům. Abychom jim v co nejvyšší míře dokázali předejít, uspořádali jsme ve spolupráci s organizací Apla semináře pro spolužáky dětí s autismem, které proběhly ve vybraných třídách koncem září. Děti byly seznámeny s různými druhy handicapů, prožily si na vlastní kůži co obnáší jejich překonávání a dozvěděly se mnohé i postiženích mozku, která nejsou na první pohled viditelná, ale o to více působí potíže v komunikaci a pochopení okolí.

Protože děti o svých zážitcích doma vyprávějí, obracejí se na nás rodiče se žádostí o vysvětlení, proč ten či onen žák může to, co ostatní nesmějí, a proč se chová třeba i agresivně vůči spolužákům. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat besedu pro rodiče i další zájemce, kterých se problematika autismu jakkoli týká.

Pokud Vás toto téma oslovilo, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na besedu Náš spolužák je autista, která se uskuteční v aule ZŠ J.K.Tyla v Písku dne 1.11.2016 v 15,30 hod. Bude zaměřena především na komunikaci a sociální chování dětí s autismem, budete mít ale také jedinečnou příležitost sdílet přímo zkušenosti  dospělého člověka s tímto postižením a klást mu otázky, které Vás zajímají. Lektorem nanejvýš fundovaným bude pan Michal Roškaňuk z občanského sdružení Adventor, který sám Aspergerovým syndromem trpí a také poskytuje poradenství v této oblasti.

Vstupné je zdarma.

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Vedení města ocenilo úspěšné žáky

Pomáháme seniorům

Oznámení uzavírky Jeronýmovy ulice

Veletrh volnočasových aktivit

Den dětí na Tylovce

Exkurze žáků do německého Mnichova