Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

NÁŠ SPOLUŽÁK JE AUTISTA – pozvánka na přednášku do školy

Vážení rodiče i další zájemci z řad široké veřejnosti,

s rozvojem psychologické diagnostiky a trendem integrace postižených žáků do běžných škol se Vaše děti stále častěji setkávají se spolužáky s různým typem a stupněm poruchy autistického spektra (autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom apod.)

Ať už je to přímo ve vlastní třídě nebo na chodbách, v šatně či školní jídelně, může docházet k různým nezvyklým projevům chování či dokonce konfliktům. Abychom jim v co nejvyšší míře dokázali předejít, uspořádali jsme ve spolupráci s organizací Apla semináře pro spolužáky dětí s autismem, které proběhly ve vybraných třídách koncem září. Děti byly seznámeny s různými druhy handicapů, prožily si na vlastní kůži co obnáší jejich překonávání a dozvěděly se mnohé i postiženích mozku, která nejsou na první pohled viditelná, ale o to více působí potíže v komunikaci a pochopení okolí.

Protože děti o svých zážitcích doma vyprávějí, obracejí se na nás rodiče se žádostí o vysvětlení, proč ten či onen žák může to, co ostatní nesmějí, a proč se chová třeba i agresivně vůči spolužákům. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat besedu pro rodiče i další zájemce, kterých se problematika autismu jakkoli týká.

Pokud Vás toto téma oslovilo, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na besedu Náš spolužák je autista, která se uskuteční v aule ZŠ J.K.Tyla v Písku dne 1.11.2016 v 15,30 hod. Bude zaměřena především na komunikaci a sociální chování dětí s autismem, budete mít ale také jedinečnou příležitost sdílet přímo zkušenosti  dospělého člověka s tímto postižením a klást mu otázky, které Vás zajímají. Lektorem nanejvýš fundovaným bude pan Michal Roškaňuk z občanského sdružení Adventor, který sám Aspergerovým syndromem trpí a také poskytuje poradenství v této oblasti.

Vstupné je zdarma.

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena

Potvrzení stávky v pondělí 27.11.2023

Tylovka a stávka