Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

OŠETŘOVNÉ – aktualizováno – již odkaz na nový formulář

Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června.
Co nyní čeká rodiče a pečující?
Od 21. května platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30. června
rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení.
Co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat?
Co se nemění
Nárok na ošetřovné
Nárok na ošetřovné mají i nadále zaměstnanci včetně tzv. dohodářů, kteří odvádějí
sociální pojištění a pečují o dítě mladší 13 let nebo o dítě či osobu blízkou alespoň
v I. stupni závislosti (bez omezení věku) z důvodu uzavření školy, školky, dětské slupiny,
stacionáře.
Jaká bude nyní výše ošetřovného
Od 1. dubna do 30. června je nárok na ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího
základu.
Střídání na ošetřovném
Na ošetřovném se mohou nadále střídat dva lidé, typicky rodiče. Během ošetřovného je
tedy možné některé dny pracovat.
Co se mění
Výkaz péče
Na výkazu péče, který získáte ZDE  na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), vyznačíte
důvody, proč dítě zůstává doma. Výkaz odevzdáte zaměstnavateli na přelomu května
a června.
Důvody pro pobírání ošetřovného
 ohrožení zdraví dítěte
 ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti
 výrazné omezení kapacity výchovného zařízení
 nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení
 výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení
 jiný závažný důvod

Potřebuji potvrzení od lékaře?
Ne, důvody dokládají rodiče
Často kladené otázky
Můžu ukončit ošetřovné na starší dítě a pobírat ho na mladší dítě, které nemůže do
školky?
Ano, můžete.
Jak ošetřovné ukončím?
Ukončení podpůrčí doby ošetřovného je u důvodu uzavření škol a dalších zařízení podle
zákona automatické dnem 30. 6. 2020, hlásit se nemusí.

Moje dítě do školy půjde, ale přece jenom se bojím, aby neonemocnělo, protože trpí
na časté záněty průdušek. Platí mi stále ošetřovné?
Pokud vaše dítě nastoupí do školy a bude do ní docházet, není v tyto dny splněna
podmínka potřeby péče a za tyto dny se ošetřovné nevyplácí. Pokud dítě onemocní tak,
že není možná docházka do školy, postupujete stejně jako doposud. V měsíčním výkazu
péče vyznačíte dny, kdy jste o dítě pečoval/a a dny, kdy jste nepečoval/a. Ukončení
podpůrčí doby ošetřovného je u důvodu uzavření škol a dalších zařízení podle zákona
automatické dnem 30. 6. 2020, hlásit se nemusí. Od 1. července je možno nastoupit
na ošetřovné pouze s potvrzením od lékaře.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/22_05_2020_TZ_osetrovne_do_konce_cervna.pdf/

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly

Připomínka Dne válečných veteránů 11.11.2021