Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

PF 2022

PF 2022

 

Vážení rodiče, kolegyně a kolegové, žáci a žákyně, přátelé školy.

 

Vždy na konci kalendářního roku se bilancuje, je to tedy teď i můj úkol.

 

Po té, co jsme zažili první covidový rok 2020, jsem si přál, aby rok 2021 byl pokud možno normální. To tedy ale vážně nebyl.

 

Snažili jsme se v minulých mimořádně náročných měsících zabezpečit naši základní školu a školy mateřské po materiální, organizační i personální stránce. Každá tato oblast je náročná sama o sobě, i když se vlastně nic mimořádného neděje.

 

Museli jsme mnohokrát vysvětlovat, proč je nutné to či ono opatření, dbali jsme na dodržování pravidel, abychom pro všechny pracovníky a všechny děti a žáky v našich školách zajistili bezpečné prostředí.

 

Za poslední rok se z nás, kromě věcí pedagogických, stali odborníci na protiepidemická opatření, testování, trasování a krizový management.

 

Snažili jsme se ale hlavně při tom všem myslet na děti a žáky, prioritou bylo stále vzdělávání a atmosféra, ve které probíhá. Důležitá byla podpora všem, hlavně jsme přemýšleli, jak pomoci žákům, kteří zaostávají, a kteří mají těžkosti s návratem mezi spolužáky.

 

Vážím si každodenní poctivé práce každého z vás ve škole i mimo ni. Všichni učitelé a učitelky, asistentky a asistentky, vychovatelky a vychovatelé, všichni nepedagogičtí pracovníci dennodenně odváděli skvělou práci.

 

A nemohu zapomenout i na skvělou podporu rodin. Před všemi dětmi, žáky a rodiči, kteří vytrvali ve vzdělávání přes všechny ty lockdowny, karantény a protiepidemická opatření, smekám klobouk.

 

Každý svým dílem přispívá k tomu, abychom situaci zvládli.

 

A budeme se navzájem potřebovat i v roce 2022.

 

S úctou a poděkováním

 

Pavel Koc, ředitel školy

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Plán akcí KMŠ – červen 2023

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Česko-ukrajinský příměstský tábor

AKCE Červen

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek