Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Podpora na Tylovce IV

Od 1. února 2023 pokračujeme po projektu OP VVV „Podpora na Tylovce III“ projektem nazvaným „Podpora na Tylovce IV“ z Operačního programu Jan Amos Komenský. Ten je naplánován do 31. 12. 2025 a získaná dotace je ve výši 6.091.336 Kč.

 

V naší základní a mateřských školách je projekt zaměřen především na inovativní vzdělávání dětí v MŠ a ZŠ i v rámci školního klubu a školní družiny, na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem na všech stupních vzdělávání námi realizovaném a na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ.

 

Uskuteční se také odborně zaměřená tematická a komunitní setkání v MŠ i ZŠ.

 

Z projektu je také hrazena školní psycholožka na základní škole, do 31. 12. 2024, a školní asistenti na MŠ i na ZŠ.

 

Součástí projektu je také KiVa program k řešení patologických jevů, uskutečnilo se proškolení koordinátorů a členů KiVa týmu z řad vedení školy, vyučujících na 1. i 2. stupni a vychovatelů školní družiny a školního klubu.

 

Na realizaci projektu se podílí řada pedagogických pracovníků. Realizační tým v úzké spolupráci s ředitelem školy a ekonomickým oddělením řídí manažer Mgr. Ladislava Lecjaksová.

 

Podpora na Tylovce IV

CZ.02.02.XX/00/22_002/0004394

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání a spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

Den otevřených dveří v 1. třídách

Pozvánka na akci V tanečním rytmu 2024

Celoškolní projektový den civilní ochrany