Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je středa, 23. října, svátek má Teodor, gratulujeme!

Posílení pasivní bezpečnosti školy i mateřských škol – kamerový systém

Během letošních prázdnin byl ve škole i mateřských školách díky účelové dotaci zřizovatele a vlastním zdrojům posílen kamerový systém a zvýšena tak pasivní bezpečnost dětí a žáků.

 

Ve škole byly již dříve kamery nainstalovány u všech dveří – hlavní vchod, šatny pro žáky vchod, šatny pro žáky východ, zadní vchod od výměníku, zadní vchod od rampy školní jídelny, rampa školní jídelny, zadní vchod do tělocvičen a jídelna (kancelář). Nově je jedna kamera ve školní jídelně, dvě kamery na terasách školy a dvě v zadním traktu snímající obě parkoviště. Obrazový výstup naleznete pro informaci na přiložené fotografii.

 

V mateřských školách jsou nově tři kamery v 11.MŠ na Hradišti (hlavní vchod a zahrada), dvě kamery v Křesťanské MŠ Alšova ul. (hlavní vchod a příchod k MŠ) a dvě kamery v 9.MŠ Alšova ul. (hlavní vchod a parkoviště vč. příjezdu). V 5.MŠ Fügnerovo nám. Zůstaly u vchodu stávající videotelefony, byly ale vyměněny hlavní dveře. S výstupy vás seznámí vedoucí učitelky.

 

Systém je popsán v odsouhlasené směrnici GDPR v bodu 5.17.

5.17. Ve škole se provozuje kamerový systém se záznamem sledující všechny vchody a východy z a do budovy používané žáky, zaměstnanci a návštěvníky školy. Kamerový systém sleduje i část vnějšího areálu školy, který není veřejně přístupný z titulu věcného břemene chůze a jízdy v době školního vyučování (terasy, parkoviště pro zaměstnance, vjezd z Kollárovy ulice). Uvnitř budovy sleduje prostory školní jídelny. Účelem provozování je ochrana zdraví, majetku a bezpečnosti všech žáků, pracovníků a návštěvníků školy. Informovanost osob ve sledované oblasti je zajištěna informačními tabulkami. K záznamům kamerového systému má přístup pouze ředitel školy na základě jedinečného přihlašovacího jména a hesla, v jeho nepřítomnosti pak jeho statutární zástupce. Systém je provozován v souladu s informacemi ÚOOÚ. Záznamové zařízení uchovává data pod dobu cca 3 dní (dle objemu dat záznamu), poté jsou data vymazána z datového úložiště.

Stáhnout soubor

    Kamery vystup ZS 13

Další Aktuality

Volné místo pomocné kuchařky ve školní kuchyni

Mezinárodní projekt „Záložka do knih spojuje školy“

Harmonogram přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

Podzimní prázdniny

Ekoškola i letos

Druhá beseda s absolventy školy k 30. výročí