Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Posílení pasivní bezpečnosti školy i mateřských škol – kamerový systém

Během letošních prázdnin byl ve škole i mateřských školách díky účelové dotaci zřizovatele a vlastním zdrojům posílen kamerový systém a zvýšena tak pasivní bezpečnost dětí a žáků.

 

Ve škole byly již dříve kamery nainstalovány u všech dveří – hlavní vchod, šatny pro žáky vchod, šatny pro žáky východ, zadní vchod od výměníku, zadní vchod od rampy školní jídelny, rampa školní jídelny, zadní vchod do tělocvičen a jídelna (kancelář). Nově je jedna kamera ve školní jídelně, dvě kamery na terasách školy a dvě v zadním traktu snímající obě parkoviště. Obrazový výstup naleznete pro informaci na přiložené fotografii.

 

V mateřských školách jsou nově tři kamery v 11.MŠ na Hradišti (hlavní vchod a zahrada), dvě kamery v Křesťanské MŠ Alšova ul. (hlavní vchod a příchod k MŠ) a dvě kamery v 9.MŠ Alšova ul. (hlavní vchod a parkoviště vč. příjezdu). V 5.MŠ Fügnerovo nám. Zůstaly u vchodu stávající videotelefony, byly ale vyměněny hlavní dveře. S výstupy vás seznámí vedoucí učitelky.

 

Systém je popsán v odsouhlasené směrnici GDPR v bodu 5.17.

5.17. Ve škole se provozuje kamerový systém se záznamem sledující všechny vchody a východy z a do budovy používané žáky, zaměstnanci a návštěvníky školy. Kamerový systém sleduje i část vnějšího areálu školy, který není veřejně přístupný z titulu věcného břemene chůze a jízdy v době školního vyučování (terasy, parkoviště pro zaměstnance, vjezd z Kollárovy ulice). Uvnitř budovy sleduje prostory školní jídelny. Účelem provozování je ochrana zdraví, majetku a bezpečnosti všech žáků, pracovníků a návštěvníků školy. Informovanost osob ve sledované oblasti je zajištěna informačními tabulkami. K záznamům kamerového systému má přístup pouze ředitel školy na základě jedinečného přihlašovacího jména a hesla, v jeho nepřítomnosti pak jeho statutární zástupce. Systém je provozován v souladu s informacemi ÚOOÚ. Záznamové zařízení uchovává data pod dobu cca 3 dní (dle objemu dat záznamu), poté jsou data vymazána z datového úložiště.

Stáhnout soubor

    Kamery vystup ZS 13

Další Aktuality

Hezké léto všem!

Budoucí první třídy

Výlet do ZOO- Kuřátková třída

Den dětí – Kuřátková třída

Jarní sklizeň – Kuřátková třída

Školní družina rozdávala radost v Domovince