Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Poznámky VU KMŠ k dotazníkům SCIO

Vážení rodiče!

Srdečně Vám děkuji za vyplnění dotazníků „mapa školy“ od společnosti SCIO.

Jsem velice ráda, že dotazník odevzdali téměř všichni rodiče (kromě tří z Vás).

Dotazníky z naší školky i ostatních školek ze ZŠ J.K.Tyla bude vyhodnocovat společnost SCIO.  Výstupy budou následně zveřejněny na webu i na nástěnce.

Dovolte jen několik krátkých poznámek, které vyplynuly z vašich odpovědí:

Především  upřímně děkuji za vaše většinou výborné hodnocení naší školky. Je to pro nás pochvala a zároveň i výzva, abychom se i nadále snažili přinášet Vašim dětem i Vám, rodičům, to nejlepší, co je v našich silách.

Negativní hodnocení se objevilo pouze ve dvou oblastech:

  1. Nabídka kroužků – v 6 dotaznících (z celkového počtu 45 odevzdaných) jste vyjádřili nespokojenost s nabídkou kroužků. Podle mého mínění by tento dotaz v dotaznících vůbec neměla společnost SCIO uvádět, neboť podle doporučení české školní inspekce by se zájmové kroužky v MŠ měly maximálně omezovat. Vzdělávací nabídka školního vzdělávacího programu školky zahrnuje všechny oblasti důležité pro rozvoj dítěte. Pokud rodiče chtějí u těch starších dětí některou oblast více rozvíjet, je to vhodné spíše mimo školku. Ani dětští psychologové nepovažují za vhodné, aby po celodenním pobytu ve školce zde ještě děti zůstávaly na kroužku. Je pochopitelné, že  rodiče považují za výhodu, pokud jim kroužek zajistí školka a oni nemusí dítě nikam převádět. Nicméně je to podobné, jako by dospělí byli po osmihodinové pracovní době pravidelně nuceni zůstávat ještě v zaměstnání na dalších aktivitách. Rozhodně dětem více prospěje, pokud si zvyknou docházet na nějaké pravidelné mimoškolní aktivity jinam, nabídka volnočasových aktivit je jistě široká. Osobně však za úplně nejlepší považuji, pokud v odpoledních hodinách svůj čas věnují dítěti sami rodiče. Je to psychicky i časově náročné, ale takové už zkrátka rodičovství je. Každá chvíle společně strávená při různých zájmových aktivitách se rodičům určitě v budoucnu zúročí nejen v dobrých vztazích mezi nimi a jejich dětmi.

 

  1. V jednom dotazníku (z celkového počtu 45 odevzdaných) se objevilo negativní hodnocení nabídky jídla pro děti.  Složení jídelníčků pro děti ve školce zcela odpovídá tzv. spotřebnímu koši pro předškolní děti,  zeleninu dostávají děti každý den. Pokud by někdo měl zájem o bližší informace ke složení stravy, může se obrátit na vedoucího stravování v ZŠ, který tvoří jídelníčky i pro MŠ.

V jednom dotazníku se objevila žádost o uvedení doby výdeje obědů v případě nemoci na webových stránkách. Tato informace je ve školním řádu, který je na webu ke stažení, nicméně pro snazší nalezení jsem ji uvedla přímo mezi základní  informace o MŠ. Děkuji za podnět.

Jeden rodič navrhuje, aby z hygienických důvodů mělo ve třídě každé dítě svůj podepsaný hrneček. Každé dítě pije z vlastní sklenice, vždy po každém jednotlivém použití jsou sklenice umyté v průmyslové myčce nádobí. Hygiena je tak dokonale zajištěna.

Ve dvou dotaznících byla připomínka k pobytu venku. Snažíme se v rámci možností být venku co nejvíce. Odpolední pobyt na zahradě je vhodný pouze při teplém počasí, kdy samozřejmě na zahradě s dětmi odpoledne budeme. Na jaře opět začneme jezdit do lesa.

Spolupráce s Vámi, rodiči, je pro nás všechny v KMŠ dlouhodobě velmi důležitou oblastí a jsem ráda, že funguje. Jen je škoda, že jednotlivé připomínky či dotazy (web, jídelníček, pitný režim atd.) se objeví pouze v dotazníku, přesto, že Vás, rodiče, opakovaně povzbuzujeme, abyste se nás ptali a vznášeli svoje připomínky kdykoliv, ať již ústně nebo písemnou formou ve schránce důvěry. Pokud se nás na cokoliv, co se týká Vašich dětí, provozu školky či vzdělávacího obsahu, zeptáte, rádi Vám odpovíme. Můžete si smluvit se mnou či jinou paní učitelkou schůzku a v klidu vše probrat. Za Vaše dotazy jsme naopak rádi, vidíme, že Vám dění ve školce není lhostejné. Totéž platí i o rozvoji Vašeho dítěte, můžeme vám ukázat jeho portfolio, pohovořit si o jeho chování a prospívání.

Nebojte se obrátit se na mě či jinou paní učitelku.

Ještě jednou Vám chci vyjádřit poděkování Za vaši podporu. Vážím si toho, jak skvělé rodiče v naší školce máme!

 

Za celý pedagogický sbor  vedoucí učitelka  Helena Lenka Kučerová

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Akce KMŠ březen 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Den otevřených dveří v 1. třídách

Tylovka je fakultní školou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Akce KMŠ únor 2024

Moře s KáMoŠem