Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Průvodce zápisem pro rodiče

Průvodce zápisem pro rodiče

 

Vážení rodiče,

 

vítáme Vás a Vašeho předškoláčka u zápisu na naší škole.

Pro Vaši snazší orientaci uvádíme průběh zápisu:

 

  1. Hned při vstupu do školy obdržíte pořadový lístek. Pokud jste využili možnost rezervace, nahlaste tuto skutečnost hned u vstupu.

 

Dobu čekání si můžete zkrátit společně s Vašimi dětmi v naší družině nebo ve vestibulu školy, kde budou dětem k dispozici hračky, omalovánky, popř. promítání pohádek. Pokud nemáte vyplněnou Žádost, můžete si ji zde též vyplnit.

 

  1. Poté, co se objeví na dveřích Vaše pořadové číslo, vyzve Vás paní asistentka ke vstupu do registrační místnosti. Zde proběhne kontrola vyplněné Žádosti o přijetí (popř. Žádosti o odklad , Žádosti o předčasné přijetí) nebo jejich vyplnění. Připravte si, prosím, rodný list dítěte a doklad o bydlišti (tyto doklady může nahradit občanský průkaz rodičů).

 

Pokud žádáte o odklad nebo případně přemýšlíte o odkladu, ale nejste ještě zcela rozhodnuti, nahlaste tuto skutečnost také v registrační místnosti. O vhodnosti odkladu se můžete též poradit s naší školní psycholožkou i výchovnou poradkyní nebo v průběhu zápisového pozorování s paní učitelkou.

 

 

  1. V registrační místnosti obdržíte registrační číslo (zelená kartička). Toto číslo si prosím uschovejte! V případě rozhodnutí o přijetí, které bude zveřejněno na našich webových stránkách, naleznete Vaši žádost právě pod tímto číslem.

 

 

  1. Po vyzvání proběhne vlastní zápisové pozorování za přítomnosti našich skřítků Zápisníčků a paní učitelek z 1. stupně.

 

  1. Zápis končí v učebně 1.A, kde zkompletujeme veškerou potřebnou dokumentaci, každé dítě obdrží malý dárek, naše školní omalovánky a pamětní list na zápis.

 

  1. Informační schůzka pro rodiče zapsaných dětí se uskuteční 4. června. Bližší informace k této schůzce budou včas zveřejněny též na našich webových stránkách www.zstylova.cz

 

 

 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a přejeme úspěšný start do školního života.

Kolektiv pracovníků ZŠ J. K. Tyla

 

 

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Plán akcí KMŠ – červen 2023

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Česko-ukrajinský příměstský tábor

AKCE Červen

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek