Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Rekonstrukce 11. mateřské školy na Hradišti dokončena a vše připraveno

Na konci listopadu 2019 byly předány zhotovitelskou firmou VAKU STAV Tábor s.r.o. zrekonstruované prostory 11. mateřské školy Na Ryšavce 241, Písek.

 

Veřejná zakázka na stavební práce představovala souhrn celkem tří projektů samostatně financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Jsou to projekty na snížení energetické náročnosti objektu – předmětem prvního projektu (OPŽP 5.1 a) bylo zateplení objektu, předmětem druhého pak byla instalace vzduchotechniky (OPŽP 5.1 b) a technologie zabudované do stavby související a navazující na energetická opatření a konečně třetím projektem byly stavební úpravy pavilonu (IROP), kde vznikla nová třetí třída s kapacitou 16 dětí ve věku od dvou let. Tato etapa zahrnovala i vybavení třetí třídy a stavební úpravy související infrastruktury ve všech dalších objektech (kanalizace, voda, elektro, technickohospodářské prostory, gastro vybavení apod.) pro zabezpečení provozu nově vzniklé učebny.

 

První dva projekty jsou spolufinancovány z Operačního programu životní prostředí, třetí z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

V průběhu jara a léta 2020 byla ještě nová třída vybavena nábytkem, ICT technikou, venkovními herními prvky a rekonstrukcí prošla za podpory města i zahrada. Finišují dodávky didaktických pomůcek a hraček. Na vybavení zahrady se svým příspěvkem podíle i spolek rodičů Veselá školka, který dlouhodobě činnost mateřské školy podporuje.

 

Vedení školy se podařilo získat i další podporu z SFŽP na vybavení zahrady přírodními prvky v projektu nazvaném Poznáváme přírodní živly. Realizace této části zahrady se předpokládá na podzim 2020 či na jaře 2021.

 

Z důvodu letních rekonstrukcí všech mateřských škol subjektu, tedy 9.MŠ a KMŠ, kde se stejně jako v 5.MŠ mění rozvody vody a kanalizace (v 5.MŠ ještě i elektroinstalace a gastrovybavení) , si prošla 11.MŠ zatěžkávací zkouškou při letním provozu. Vše se podařilo díky nasazení všech pedagogických i nepedagogických pracovníků zvládnout na jedničku.

 

V 11.MŠ Na Ryšavce se tedy od 1. září 2020 počítá s rozšířenou kapacitou 11.MŠ o jednu třídu. Po zápisu do mateřských škol je plně využita.

 

 

 

 

Program 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020

Název akce (projektu):

5.1 a Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Maximální částka dotace je 4 473 877,-Kč, celkové náklady akce pak 8 947 754,-Kč.

 

Název akce (projektu):

5.1b Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek

Maximální částka dotace je 335 412,-Kč, celkové náklady akce pak 479 160,-Kč.

 

 

Program 11703 – Integrovaný regionální operační program

Název akce (projektu):

Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek

Maximální částka dotace je 9 613 749,21-Kč, celkové náklady akce pak 10 681 943,57-Kč

 

 

Program Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti

Státní fond životního prostředí

Název akce (projektu): Poznáváme přírodní živly

Celková dotace ve výši 188 315,80 Kč činí 85,00 % z celkových nákladů ve výši 221 548,00 Kč

 

 

 

Poděkování patří:

vedení města o odboru školství, jmenovitě pak Mgr. Evě Vanžurové a Ing. Marii Cibulkové

všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům 11.MŠ a vedoucí učitelce Bc. Janě Bednarčik

vedoucímu zařízení školního stravování p. Jaromíru Tomešovi

p. Petru Jarošovi za administraci dotace OPŽP a IROP

dodavatelské firmě Vakustav Tábor

za rekonstrukci zahrady včetně návrhu Ing. Jiřímu Ševčíkovi

za TDS Ing. Liborovi Kulířovi

generálnímu dodavateli projektu p. Petru Albrechtovi a dalším projektantům

dalším drobným dodavatelským firmám

rodičům za pochopení omezení a podporu

osadnímu výboru Hradiště za dlouhodobá podpora

spolku rodičů Veselá školka za dlouhodobou podporu

 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

Stáhnout soubor

    Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek plakátlogoOLYMPUS DIGITAL CAMERA20200527_09375220200527_09591820200527_100004původní 1původní 20123thumbnail_Image (4)thumbnail_Image (7)

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena

Potvrzení stávky v pondělí 27.11.2023

AKCE prosinec