Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 5.MŠ Fügnerovo nám.

Č.j.: ZSJKT/00856/2021

V Písku dne: 19.5.2021

 

Věc: Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu  vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 5.MŠ, Fügnerovo nám., Písek 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, sdružující 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 5.MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek, 9.MŠ a Křesťanskou MŠ, Alšova 1930, Písek, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §34 odst. 4, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že podle vyhlášených kritérií vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole Josefa Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova 2391 od školního roku 2021/2022 a zveřejňuje seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem.

V případě nepřijetí dítěte mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k podkladům vyjádřit v kanceláři vedoucí učitelky 5.MŠ v pátek 21. 5. 2021 od 9.00 do 12.00 hod.

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 - 5.MŠ Fügnerovo nám. PísekStáhnout soubor

Další Aktuality

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Pozvání na Dny otevřených dveří

Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Václav žije!

Předběžné výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025