Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Č.j.: ZSJKT/00516/2022

V Písku dne: 24. 4. 2023

 

Věc: Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, projednal všechny žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 přijaté v době zápisu 14.-15. 4. 2023 a dle vydaných kritérií č.j.: ZSJKT/00172/2023 ze dne 13. 3. 2023 (ve znění dodatku č.1 č.j.: ZSJKT/00470/2023 ze dne 14. 4. 2023) rozhodl o přijetí celkem 77 žadatelů k základnímu vzdělávání v základní škole od 1. 9. 2023, a to ze spádového obvodu, na 77 volných míst a zveřejňuje seznam přijatých žadatelů/dětí pod přiděleným registračním číslem.

 

Seznam přijatých žadatelů/dětí k základnímu vzdělávání

v Základní škole Josefa Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova 2391

od školního roku 2023/2024 (řazeni abecedně dle příjmení žadatele)

Přidělený registrační kód Výsledek zápisu
S60OB Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
QJX09 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
X0OZ6 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
4Z4IS Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
HJTUZ Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
AVR83 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
IFJ8Z Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
4LPBK Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
LM070 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
2B9VC Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
9HJ5C Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
61OA4 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
WRDJY Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
UXWL1 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
9816B Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
5J9RC Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
BSI30 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
82T6C Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
95Q3D Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
XI80D Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
2OY35 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
W11AM Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
EZW8P Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
ZBS5S Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
EPBSH Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
BDKE9 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
7896S Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
Q5SKS Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
U6DDO Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
O4YYO Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
G76RS Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
Z4RW7 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
9R2WD Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
P6B71 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
N1RCZ Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
NHVTU Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
RCMJT Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
JR5WH Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
CSYLU Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
U3E60 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
GCPMI Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
G3KN7 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
XJTAU Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
9SHZY Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
YO48E Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
CL1F8 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
UQUIU Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
ZCVJB Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
NGM54 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
A9Q6F Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
8YA2M Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
H3G35 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
G6X45 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
KBYVD Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
8A4VW Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
84E4Y Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
YSHSW Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
56B6U Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
VV5DW Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
41FH2 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
9KJF2 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
EX7SZ Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
5FHGA Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
ADTC2 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
CJPE4 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
IKGOY Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
LTZAJ Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
6YGL3 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
GJR0K Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
32ZKQ Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
JMEWQ Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
9QDP3 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
IBY64 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
YA25T Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
NSLXB Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
VVFMC Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.
X8M95 Žadatel se přijímá k základnímu vzdělávání.

 

*fialově označení žadatelé podali zároveň žádost o odklad plnění povinné školní docházky a tuto žádost vyřizují.

 

V případě nepřijetí mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v kanceláři základní školy, a to ve středu dne 26.4.2023 od 8,30 do 15,30 hod.

 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 ke staženíStáhnout soubor

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

Den otevřených dveří v 1. třídách

Pozvánka na akci V tanečním rytmu 2024

Celoškolní projektový den civilní ochrany