Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Slavnostní otevření zrekonstruované školní kuchyňky

V pondělí 30. října jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou školní kuchyňku v přízemí budovy 1. stupně u jídelny.

Tuto místnost využíváme k výuce předmětu pracovní výchova – vaření pro chlapce i dívky na 2. stupni, dále i k výuce na 1. stupni případně k volnočasovým aktivitám školní družiny a školního klubu. Plánujeme i akce typu vaření rodičů s dětmi, inspirativní dílny pro veřejnost apod.

Rekonstrukce probíhala ve 2. etapách – v období listopad-prosinec 2016 byla zpracována studie, projekt a dodávka zařízení, v období červenec-srpen 2017 pak došlo na stavební práce, rekonstrukci rozvodů a samotnou instalaci.

Vznikl tak inspirativní a moderní prostor, na který se všichni těší, a který bude místem pro moderní výuku.

Na slavnostní den jsme pozvaly děvčata ze 7. tříd pod vedením paní učitelky Tiché, které vyzkoušely nové zařízení a připravily drobné občerstvení. Pozvali jsme i zástupce obou firem, které zajistily akci – SIKO koupelny a kuchyně a stavitelství Holan Písek, dále pak zástupce Rady školy, Spolku rodičů, pana vedoucího školní kuchyně, technického dozoru, projektanta a našeho zřizovatele Města Písku. Za zmínku stojí i to, že vybavení nové kuchyně – sady hrnců pro indukci, nádobí a další kuchyňského pomůcky jsme pořídili ze sponzorského daru společnosti Ascend Praha.

Děkujeme všem, kteří s realizací akce pomohli a přejeme radost z tvoření.

Stáhnout soubor

    20171030_14100520171030_14125020171030_141258

Další Aktuality

Hezké léto všem!

Budoucí první třídy

Školní družina rozdávala radost v Domovince

Projekt MAP II Písecko napomáhá ke zlepšování kvality vzdělávání v regionu

TYLÁČEK VYHRÁL!!!

Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků