Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Spolužáci mi ubližují

Někdo ze třídy či školy ti opakovaně nadává nebo dělá jiné věci, které ti vadí nebo tě dokonce ponižují? Co v takové situaci dělat?
Není to tvoje chyba, na vině je vždy útočník, který si tě vybral třeba úplně náhodou.
Řekni to někomu, komu důvěřuješ, kamarádovi, rodičům, učiteli, vedení školy…
Společně začneme věc řešit bez vědomí útočníka.

Pokud chceš nejprve zkusit vlastní řešení, zde je několik rad:

Poznámkám a provokacím se zasměj nebo je ignoruj. Pamatuj si, že jejich autoři jsou omezení. Chtějí tě zastrašit a humor nebo ticho je může odradit. Když to nějakou dobu takhle vydržíš, přestane je to bavit.

Můžeš jim říci, aby přestali otravovat, nebo něco podobného. Musíš to ale říct zlostně a hned odejít. Vyzkoušej si to před zrcadlem.

Jestliže tě obtěžuje celá skupina, vyber si jejího nejslabšího člena, podívej se mu do očí a řekni: „To vůbec není k smíchu.“ Pak odejdi.

Můžeš se přihlásit do kurzu sebeobrany, který ti dodá větší sebedůvěru. Neznamená to, že budeš oplácet, ale nebudeš se tolik bát.

Drž se ve skupině. Útočníci se obvykle zaměřují na osamocené děti.

Zeptej se člena útočnické party o samotě, proč jich musí útočit tolik na jednoho.

Mohlo by pomoci zavolat jednomu z útočníků a zeptat se ho, jak by se mu líbilo, kdyby někdo takhle útočil na něj. Bude to fungovat ale jen v případě, že k sobě máte nějaký vztah.

Poraď se se svými rodiči a vyzkoušej jejich nápady. Potřebuješ jejich pomoc a podporu.

Když tě útočníci obklopí, nezastavuj se a jdi dál. Snaž se získat nějakého svědka jejich počínání.

Přestaň uvažovat jako oběť – takovéto jednání si rozhodně nezasloužíš. Choď se zdviženou hlavou, předstírej sebedůvěru, i když jí nemáš. I když se útočníků obáváš, dívej se na ně zpříma a s úsměvem. Když už nedokážeš dělat nic jiného, alespoň je ignoruj, nezastavuj se a jdi od nich. Nakonec je to přestane bavit.

Sežeň si v knihovně nebo na internetu o tomto problému nějaké informace.

Veď si záznamy o všem co se stalo – místo, čas, co kdo řekl a kdo by ti to mohl dosvědčit. Řekni to svým rodičům, aby informovali školu. Šikanování je třeba zabránit, útočníkům  jejich otřesné jednání nesmí procházet.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Naše škola zavádí program KiVa!

Další z pedagogických akademií – Školní problematika a pedopsychiatrie

NÁŠ SPOLUŽÁK JE AUTISTA – pozvánka na přednášku do školy

Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách

Co víme o agresi?

Umíš říct „NE!“ ?