Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Testování IQ s Mensou

Dne 19. 3. 2020 bude naše škola organizovat testování IQ společností MENSA Česká republika. Vše v rámci podpory nadaných dětí.

 

Na testování IQ se mohou přihlásit i zájemci z řad rodičů a širší veřejnosti. Test je možný absolvovat již od 5 roku věku.

 

Testování bude probíhat v aule školy.

14:00 – 15:00 děti 5 – 8 let

15:00 – 16:00 9+ a dospělí

 

Žáci školy odevzdají ve škole zpět nejpozději do 26. 2. 2020.
Pro ostatní lze využít elektronickou přihlášku zde  https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?id_a=10710

Testy jsou placené.

 

V případě dotazů kontaktuje paní učitelku Janu Mohňanskou na jana.mohnanska@zstylova.cz.

 

 

O testování

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR – PhDr. Dagmar Jílková. Test trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

 

Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Test nelze absolvovoval korespondenčně.

Stáhnout soubor

    logomensa

Další Aktuality

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Česko-ukrajinský příměstský tábor

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024