Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Testování IQ s Mensou

Dne 19. 3. 2020 bude naše škola organizovat testování IQ společností MENSA Česká republika. Vše v rámci podpory nadaných dětí.

 

Na testování IQ se mohou přihlásit i zájemci z řad rodičů a širší veřejnosti. Test je možný absolvovat již od 5 roku věku.

 

Testování bude probíhat v aule školy.

14:00 – 15:00 děti 5 – 8 let

15:00 – 16:00 9+ a dospělí

 

Žáci školy odevzdají ve škole zpět nejpozději do 26. 2. 2020.
Pro ostatní lze využít elektronickou přihlášku zde  https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?id_a=10710

Testy jsou placené.

 

V případě dotazů kontaktuje paní učitelku Janu Mohňanskou na jana.mohnanska@zstylova.cz.

 

 

O testování

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR – PhDr. Dagmar Jílková. Test trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

 

Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Test nelze absolvovoval korespondenčně.

Stáhnout soubor

    logomensa

Další Aktuality

Společnost Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o. podporuje školu v boji proti Covid-19

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021