Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Testování IQ s Mensou

Dne 19. 3. 2020 bude naše škola organizovat testování IQ společností MENSA Česká republika. Vše v rámci podpory nadaných dětí.

 

Na testování IQ se mohou přihlásit i zájemci z řad rodičů a širší veřejnosti. Test je možný absolvovat již od 5 roku věku.

 

Testování bude probíhat v aule školy.

14:00 – 15:00 děti 5 – 8 let

15:00 – 16:00 9+ a dospělí

 

Žáci školy odevzdají ve škole zpět nejpozději do 26. 2. 2020.
Pro ostatní lze využít elektronickou přihlášku zde  https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?id_a=10710

Testy jsou placené.

 

V případě dotazů kontaktuje paní učitelku Janu Mohňanskou na jana.mohnanska@zstylova.cz.

 

 

O testování

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR – PhDr. Dagmar Jílková. Test trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

 

Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Test nelze absolvovoval korespondenčně.

Stáhnout soubor

    logomensa

Další Aktuality

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Pozvání na Dny otevřených dveří

Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Václav žije!

Muzikanti do škol – náš projekt