Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Testování IQ ve škole 7.3.2017 – MENSA České republiky

Milí rodiče,

dne 7. 3. 2017 bude naše škola organizovat testování IQ společností MENSA Česká republika.

Vaše dítě můžete na testování přihlásit prostřednictvím přihlášky, kterou vaše dítě obdrží od třídní učitelky. Testování ve škole je za snížený poplatek 150,-Kč. Informaci o výsledku považuje Mensa za důvěrnou a dostane ji pouze testovaná osoba poštou. Vyplněnou přihlášku odevzdejte zpět nejpozději 17. 2. 2017.

Na testování IQ se mohou přihlásit i zájemci z řad rodičů, dětí jiných škol a širší veřejnosti (bude probíhat v aule od 14:30 do 15:30).

V případě dotazů kontaktuje paní učitelku Janu Mohňanskou na jana.mohnanska@zstylova.cz.

 

O testování

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR – PhDr. Dagmar Jílková. Test trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Test nelze absolvovat korespondenčně, forma testu je vždy písemná.

Test je možný absolvovat již od 5 roku věku.

Více na www.mensa.cz

Během tohoto dne bude ve škole probíhat prezentace s možností zakoupení deskových her od firmy Piatnik.

Tento den se konají také  třídní schůzky a volby do školské rady.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly

Připomínka Dne válečných veteránů 11.11.2021