Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je pondělí, 30. března, svátek má Arnošt, gratulujeme!

Tylovka opět bude součástí projektu Erasmus!

Nový projekt Erasmus na Tylově škole byl schválen

Jak jsme již dříve informovali, na naší škole v minulých dvou letech probíhal mezinárodní projekt Erasmus o dětských právech. Tento projekt v současné době dokončujeme závěrečnou zprávou. V březnu jsme podali přihlášku k dalšímu projektu. A před několika dny jsme od národní agentury dostali dobrou zprávu, že naše žádost byla schválena.

Začínáme tedy spolupráci se školami v Litvě, Bulharsku a Španělsku. Název projektu je Let´s play together – Pojďme si společně hrát. Jak již název napovídá, budeme se zabývat hrami, které byly populární před mnoha lety, ale také těmi, které jsou populární dnes. O všech těchto aktivitách budou vznikat videa, prezentace a fotky. Součástí projektové práce bude také vytvoření projektového kalendáře a časopisu. Půjde opět o skvělou možnost nahlédnout do života lidí v jiných zemích a podívat se do míst, kam bychom se třeba jinak nevypravili.

Nezbytnou součástí každého takového projektu jsou i projektové schůzky. Samozřejmě ani ten náš nebude výjimkou. V tomto školním roce nás tedy čeká schůzka u nás ve škole, to bude v únoru nebo březnu, potom bude následovat projektové setkání v Litvě. V následujícím školním roce pojedeme na projektové setkání do Bulharska a Španělska. Každého setkání v zahraničí se také zúčastní 6 žáků naší školy.

Důležitým přínosem projektu bude samozřejmě zlepšení jazykových kompetencí všech zúčastněných. Vzhledem k tomu, že společným komunikačním jazykem bude angličtina, čeká nás vydatné jazykové cvičení. Nabyté jazykové dovednosti pak můžou naši žáci využít v dalším studiu angličtiny nebo dokonce během mezinárodní zkoušky Cambridge Exam, na kterou u nás ve škole také připravujeme. Komunikace mezi partnery bude probíhat také na platformě e-twinning. Samozřejmě se také seznámíme s reáliemi ostatních partnerských zemí, jejich kulturou, což bude určitě nesmírně zajímavé.

Projektovou práci tedy zahájíme vytvořením projektového loga a letáku, který obdrží žáci i učitelé. Ten už je k dispozici na elektronické nástěnce naší školy.

Tak nám držte palce, ať se nám práce daří!

Pavlína Reinišová, koordinátorka projektu

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Pozdrav ke Dni učitelů

Instrukce k zápisu do 1. třídy – Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2020-2021

INFORMACE PRO RODIČE – OŠETŘOVNÉ

Nabídka pracovní příležitosti – sekretariát školy

Pokyny pro druhý týden domácí výuky pro rodiče a žáky

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 v době koronavirové