Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Tylovka opět bude součástí projektu Erasmus!

Nový projekt Erasmus na Tylově škole byl schválen

Jak jsme již dříve informovali, na naší škole v minulých dvou letech probíhal mezinárodní projekt Erasmus o dětských právech. Tento projekt v současné době dokončujeme závěrečnou zprávou. V březnu jsme podali přihlášku k dalšímu projektu. A před několika dny jsme od národní agentury dostali dobrou zprávu, že naše žádost byla schválena.

Začínáme tedy spolupráci se školami v Litvě, Bulharsku a Španělsku. Název projektu je Let´s play together – Pojďme si společně hrát. Jak již název napovídá, budeme se zabývat hrami, které byly populární před mnoha lety, ale také těmi, které jsou populární dnes. O všech těchto aktivitách budou vznikat videa, prezentace a fotky. Součástí projektové práce bude také vytvoření projektového kalendáře a časopisu. Půjde opět o skvělou možnost nahlédnout do života lidí v jiných zemích a podívat se do míst, kam bychom se třeba jinak nevypravili.

Nezbytnou součástí každého takového projektu jsou i projektové schůzky. Samozřejmě ani ten náš nebude výjimkou. V tomto školním roce nás tedy čeká schůzka u nás ve škole, to bude v únoru nebo březnu, potom bude následovat projektové setkání v Litvě. V následujícím školním roce pojedeme na projektové setkání do Bulharska a Španělska. Každého setkání v zahraničí se také zúčastní 6 žáků naší školy.

Důležitým přínosem projektu bude samozřejmě zlepšení jazykových kompetencí všech zúčastněných. Vzhledem k tomu, že společným komunikačním jazykem bude angličtina, čeká nás vydatné jazykové cvičení. Nabyté jazykové dovednosti pak můžou naši žáci využít v dalším studiu angličtiny nebo dokonce během mezinárodní zkoušky Cambridge Exam, na kterou u nás ve škole také připravujeme. Komunikace mezi partnery bude probíhat také na platformě e-twinning. Samozřejmě se také seznámíme s reáliemi ostatních partnerských zemí, jejich kulturou, což bude určitě nesmírně zajímavé.

Projektovou práci tedy zahájíme vytvořením projektového loga a letáku, který obdrží žáci i učitelé. Ten už je k dispozici na elektronické nástěnce naší školy.

Tak nám držte palce, ať se nám práce daří!

Pavlína Reinišová, koordinátorka projektu

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

Den otevřených dveří v 1. třídách

Pozvánka na akci V tanečním rytmu 2024

Celoškolní projektový den civilní ochrany