Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Tylovka v první linii

Níže uvedená reportáž pro oficiální zpravodajský kanál města měla být původně pouze o vaření pro seniory. S panem redaktorem Klokočkou, panem vedoucím školní kuchyně Tomešem a paní zástupkyní Bláhovou, jsme ale strávili příjemné dopoledne povídáním o mnohém ve škole jak na kameru, tak i mimo ni. Možná právě proto, že naši školu dobře zná jako tatínek dvou našich bývalých žáků Matěje a Emy.

 

Logicky ne vše se vešlo do krátkého sestřihu. Kromě kuchyně přišla samozřejmě řeč i na výuku. Jednak na výuku na dálku ve spolupráci vyučujících s rodiči a žáky, ale také na tu ve škole právě pro děti rodičů, kteří to nejvíc potřebují. Bavili jsme se o tom, jak pomáhají všichni pedagogové, tedy i paní vychovatelky a vychovatelé a asistentky a asistenti, jak pomoc nabídly i paní kolegyně z MŠ a v případě krize i kolegové ředitelé z ostatních škol. Samozřejmě k zajištění výuky je potřeba i spolupráce s nepedagogickými pracovníky, musí být zajištěn důkladný úklid a údržba, velké úsilí paní ekonomky a celého ekonomického úseku je za sháněním všech ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků a jak zaznělo již mnohokrát, mnozí pomáhají i jinak např. šitím roušek nebo jinou dobrovolnickou činností. Moc fajn je i spolupráce s vedením města a odborem školství.

 

Díky všem!

 

nebo

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Pozvání na Dny otevřených dveří

Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Václav žije!

Předběžné výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025