Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Údržba javorů před školou

Čtyř javorů stojících na nádvoří školy v ohraničených zděných kontejnerech si nejde nevšimnout. Jsou také součástí znaku naší školy. jedná se o javor montpelierský (Acer monspessulanum).

 

Poradili jsme se o jejich stavu údržbě se zkušeným arboristou panem Pišanem (JP ARBO-péče o vaši zahradu).

 

Bylo zjištěno, že stromy mají ke své výšce neúměrně mohutnou korunu, prosychají a konkurují si navzájem. Kmeny jsou poškozené pravděpodobně zimní spálou případně provozem před školou. Byla navržena redukce korun, vyřezání suchých větví, dále pak začištění zalomených větví, ošetření poškozených kmenů, odebrání části vyzrálé zeminy a nahrazení čerstvou s příměsí rašeliny. Dále bylo navrženo zamulčovat kořenový systém drcenou kůrou z důvodu zamezení odpařování vláhy, prorůstání plevelu a z důvodu estetického. Nedá se sice zaručit 100% uzdravení stromů, ale jejich náhrada je až to poslední řešení.

 

Samozřejmě prosíme všechny o chování k těmto stromům (ale i všem dalším)  jako k našim kamarádům.

 

 

 

Stáhnout soubor

    71636198_389276718405774_5551898863972909056_n71674016_430128150970702_6450584495367127040_n71947417_489668428281373_1457252102538526720_n71289734_517314172379555_2984961069098729472_n71641655_702089393630000_7699603904652115968_n72187821_1372086042958404_4717499246503264256_n72707525_3066228553451422_5775932054713663488_n

Další Aktuality

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022