Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Ve školní jídelně zase o něco bezpečněji

Téma bezpečnosti našich žáků a pracovníků je ve škole velmi důležité. Kdy skončí koronavirová omezení je v nedohlednu a dozvuky budeme řešit ještě dlouho. Jedinou účinnou obranou tak zůstává prevence. Kromě všudypřítomných gelů, roztoků a papírových utěrek jsme jako jedni z prvních pořídili do školy (i mateřských) ozonátory, které používáme k dezinfekci prostor v noci.

 

V nedávné době jsme do jídelny školy pořídili dvě nanočističky vzduchu. Kvalitní čističky vzduchu mohou být spolu s omezením kontaktu, častým mytím rukou a nošením roušek a respirátorů jednou z takových dalších účinných prevencí. Čističky vzduchu NanoFlow mohou fungovat kontinuálně v přítomnosti lidí bez nutnosti po použití větrat. Díky tomu pomáhají s prevencí šíření nemocí v místech, kde se setkává vysoký počet lidí.  Právě jídelna je místem, kde se chtě nechtě musí při prezenční výuce roušky a respirátory po dobu jídla odkládat, a i v době distanční výuky je zde pohyb strávníků veliký.

 

Jedna z čističek byla pořízena z provozních prostředků školy, druhá se souhlasem rady Spolku rodičů z prostředků Spolku. Moc děkujeme za podporu.

 

Čističky vzduchu NanoFlow nefungují na principu zachycování nečistot, jak tomu je u podobných výrobků, ale využívají princip fotokatalýzy. Díky tomu všechny nečistoty pouze nezachycují, ale rovnou likvidují. Čističky vzduchu NanoFlow byly vyvinuty ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, VŠCHT v Praze a dalšími odbornými institucemi. Princip fungování je pod patentovou ochranou. Centrum epidemiologie a mikrobiologie potvrdilo svým měřením účinek nanopovrchu. Měřením byla prokázána antivirová účinnost a prokazatelný virucidní účinek. Testování na Ústavu klinické mikrobiologie v Hradci Králové bylo zaměřené na účinnost čističek NanoFlow proti mikrobům. Výsledky prokázaly 71% pokles výskytu kvasinek a plísní a 66% pokles výskytu bakterií a to po 3 hodinách fungování čističky NanoFlow. Při testování čističek NanoFlow v jediném zkušebním ústavu svého druhu v Bruselu byla zjištěna možnost likvidovat nejen nečistoty obsažené ve vzduchu, ale rovněž látky karcinogenní a život ohrožující včetně formaldehydu a toluenu. Podobné výsledky v likvidaci těchto látek nebylo dosud dosaženo žádnou jinou metodou čištění vzduchu. Toto jsou hodnoty, které jistě oceníme i při běžném provozu školy.

 

Do budoucna by bylo možné uvažovat i o pořízení podobných menších zařízení do tříd základní i mateřských škol, to je však mimo rozpočtové možnosti školy. Nabízí se možnost domluvy rodičů ve třídě a společné pořízení. Vývoj nanotechnologií je v současné době obrovsky rychlý a Česko patří v tomto sektoru k technologickým lídrům. Už nyní se testují různé nanonátěry, nanočistící prostředky, nástěnky s nanopovrchemn apod. Myslíme si, že to bude zajímavé téma pro další třídní schůzky.

 

Více o NanoFlow zde https://nanocistickaviru.cz/jak-to-funguje/#predstaveni.

 

Více o nanotechnologiích např. zde https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/koronavirova-pandemie-je-sanci-pro-dalsi-rozvoj-ceskych-nanotechnologii-1369460. A není bez zajímavosti, že předseda Asociace nanotechnologického průmyslu Jan Kůs má velmi těsný vztah k Písku a jeho okolí.

 

Klidné dny ve zdraví všem

 

PK

Stáhnout soubor

    20210319_124651nanoflow 1nanoflow 3nanoflow 4nanoflow20210323_12293420210323_122949

Další Aktuality

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 11.MŠ, Na Ryšavce, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2022/2023

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Školička pro předškoláky