Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Vítejte ve školním roce 2023/2024

Vážení kolegové a kolegyně, kluci a holky, rodiče, přátelé školy,

 

vítám vás dnes na začátku nového školního roku 2023/2024 v naší Tylovce (ať už fyzicky či virtuálně).

 

Na konci školního roku jsem si hrál se slovy a školu a přál vám indiánské léto plné dobrodružství. Věřím, že to vyšlo.

 

Za chvíli přivítám osobně ve škole společně s panem místostarostou města Písku Josefem Soumarem i naše nové spolužáky prvňáčky a jejich rodiče. Přeji všem prvňáčkům klidnou a zároveň objevnou a dobrodružnou devítiletou výpravu za poznáním.

 

Pro naše nejstarší deváťáky bude letošní rok tradičně plný zajímavých momentů, vše vyvrcholí přijímacím řízením na střední školy, které by letos mělo projít mnohými inovacemi.  Pevně věřím, že se dočkají závěrečného potlesku ve stoje. Mají to ve svých rukách, my jim s tím rádi pomůžeme.

 

Samozřejmě že i nám všem ostatním přinese školní rok 2023/204 spoustu výzev a příležitostí. Tím nejdůležitějším bude zavádění KiVa – metodiky proti šikaně, pedagogický svátek v podobě návštěvy ČŠI a postup Sršňů do KNBL jako završení 19 let starého snu, který začal kroužkem na Tylovce.

 

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem provozním pracovníkům školy (především panu školníkovi, panu údržbáři, paním uklízečkám a administrativním pracovnicím), dále pak všem pedagogickým pracovníkům a pracovnicím za příkladné nasazení a práci navíc při přípravě dnešního dne. Také paní kuchařky a pan vedoucí se o prázdninách nezastavili, když dělali servis mnohým příměstským táborům, píseckým seniorům nebo folklórnímu festivalu.

 

Dobře víte, že veškeré informace o škole najdete na našem školním webu, dále pak v elektronické žákovské knížce, kde jsou mnohé užitečné záložky. Nejbližším zdrojem informací jsou pak vaši učitelé případně vedení školy.

 

A co dodat na závěr?

 

Snad je to obligátní a tolik potřebné, hodně štěstí a zdraví všem.

 

PK, Váš ředitel

 

Stáhnout soubor

    IMG_7742 1.B+IMG_7746 1.BIMG_7754 1.C+IMG_7758 1.CIMG_7767 1.A+IMG_7772 1.AIMG_7788 1.D+IMG_7789

Další Aktuality

Strážní andělé

Program třídních schůzek 26.9.2023 a vyúčtování příspěvku Spolku rodičů

Goistické Kameny v po šesté Písku

Pozvání na třídní schůzky a na schůzku třídních důvěrníků

Úspěchy v soutěži v programování

Naše škola zavádí program KiVa!