Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Volby do školské rady – kandidátní listina zástupců nezletilých žáků

Čj.:      ZSJKT/00920/2019

 

Volební orgán jmenovaný ředitelem školy svolal v pondělí dne 4.11.2019 volební shromáždění zástupců nezletilých žáků do školské rady na úterý 12.11.2019 do auly školy.

 

Na programu bylo:

  • oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času;
  • výzva účastníkům shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů;
  • oznámení datumu a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených zákonnými zástupci.

 

Ve středu 13.11.2019 obdrželi znovu všichni zákonní zástupci na informační nástěnce u hlavního vchodu školy, na webu školy www.zstylova.cz a v elektronické žákovské knížce vysvětlení celého systému voleb včetně způsobu volby, místa a času voleb a byli vyzváni k podání návrhů kandidátů na členy školské rady včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů. Dále bylo oznámeno datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených zákonnými zástupci.

 

Zákonní zástupci žáků měli možnost se v termínu volebního shromáždění nebo později nejdéle však do pondělí 18.11.2019 do 15:30 hodin dostavit přímo do kanceláře školy nebo mohli svou kandidaturu poslat na přiložené návratce.

 

Bylo navrženo 5 kandidátů. Všichni písemně souhlasili před zveřejněním se svou nominací stejně jako se zveřejněním osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, titul, zákonný zástupce žáka/žáků ve třídě/třídách) na listině kandidátů a hlasovacím lístku.

 

Jméno a příjmení kandidáta (seřazeno abecedně dle příjmení)       třída (žák, žákyně)

  1. Mgr. Markéta Bajerová                 5.D, 7.B
  2. Ing. Jiří Morávek                          7.B
  3. Bc. Ondřej Procházka                  5.C
  4. Iva Švejcarová, DiS.                    4.B, 9.B
  5. Bc. Ilona Vazačová                      4.B, 9.B

 

Volby proběhnou v rámci konzultačního odpoledne ve čtvrtek 12.12.2019 od 13:30 hod. do 17:30 hod v kanceláři školy. Hlasování je tajné. Hlasovací lístek obdrží zákonní zástupci v kanceláři školy.

 

Listina kandidátů je zveřejněna od úterý 19.11.2019 na informační nástěnce u hlavního vchodu školy, na webu školy www.zstylova.cz a v elektronické žákovské knížce.

 

Za volební orgán:

Mgr. Miroslav Janovský – předseda, zástupce ředitele školy

 Mgr. Alice Bláhová, zástupkyně ředitele školy

 Veronika Hodíková, zástupkyně rodičů

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Česko-ukrajinský příměstský tábor

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024