Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření Mapa školy 2022 v 11.MŠ

Dotazníkové šetření Mapa školy – CO zjišťuje?
Jak vnímají školu rodiče, učitelé a provozní zaměstnanci.
Výsledky projektu z roku 2021/2022 poskytla zajímavé a podnětné informace, na základě, kterých může vedení školy dále zkvalitňovat mateřskou školu.
Mapu školy zajišťuje společnost Scio.

Vyhodnocení výsledků Mapa školy 2022 v 11.MŠ
Vážení rodiče,
na jaře 2022 v naší mateřské škole proběhlo dotazníkové šetření Mapa školy. Níže Vám předkládáme stručné výsledky.
Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že rodiče jsou se školkou velmi spokojeni. Ve srovnání s celkovým průměrem všech MŠ zapojených v celorepublikovém šetření vychází výsledky 11.MŠ jako výborné, v mnoha oblastech dokonce jako nadprůměrné.
Většina rodičů neuvádí žádnou oblast, která by vyžadovala v 11.MŠ zlepšení. Rodiče chválí vstřícnost zaměstnanců MŠ k rodičům, dobrou komunikaci a informovanost, milý přístup pedagogů k dětem, příjemnou atmosféru ve třídách, jsou spokojeni s akcemi i vybavením MŠ.
Přes výborný výsledek se přesto v několika dotaznících objevilo několik podnětů, na které je třeba reagovat:

– Několik rodičů uvedlo nespokojenost s organizací odpočinku po obědě především pro předškolní děti. Proto jsme se rozhodli a pro tento školní rok dětem nabízíme i aktivity pro odpočinek. Není vyžadován spánek a nutnost být na lůžku. (poslouchají hudbu, mají časopis nebo klidovou činnost)

– Několik rodičů uvádí nespokojenost se složením stravy. Samozřejmě každá rodina má jiné stravovací návyky a jiné chutě. Složení stravy však plně odpovídá normám pro předškolní vzdělávání. Jídla jsou připravována šetrným zdravým způsobem pomocí nejmodernějších technologií. Naopak mnoho rodičů stravování velmi chválí.

– Několik rodičů vytkla bezpečnost chodníků a plotu na naší školní zahradě. V tomto školním roce se započne rekonstrukce oplocení areálu a následná výměna chodníků. Děkujeme prozatím za vstřícnost a větší bezpečnost při pohybu v areálu.
Srdečně děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníku, za vyjádření jejich názoru a také za vyslovené pochvaly, které velmi potěšily. Je to pro nás povzbuzení a zároveň i výzva, abychom se i nadále snažili přinášet Vašim dětem i Vám, rodičům, to nejlepší, co je v našich silách.
Jana Bednarčik s kolektivem MŠ

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena

Potvrzení stávky v pondělí 27.11.2023

AKCE prosinec

Tylovka a stávka