Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Chov motýlů v KMŠ

V Křesťanské mateřské škole vedeme děti k blízkému vztahu k přírodě. V průběhu letošního května jsme prováděli v obou našich třídách pokus s chovem motýlů. Objednali jsme si na „motýlí farmě“ celkem deset housenek babočky bodlákové. Housenky jsme ve třídách pozorovali, viděli jsme, jak postupně tloustnou a rostou. Po nějakém čase  se všechny zakuklily, pak jsme je opatrně přenesli do připraveného síťového „domečku“. Napjatě jsme pozorovali, kdy se začnou líhnout motýli a zda se vůbec vylíhnou. Děti byly velmi nadšené, když mohly pozorovat líhnutí motýlků z kukel. V jedné třídě se vylíhlo všech pět motýlů, v druhé třídě se to jednomu motýlkovi nepodařilo. Děti zjistily, že i to patří k životu.

Motýly jsme několik dní pozorovali ve třídě, krmili je ovocem a květy máčenými ve sladkém nektaru. Na závěr celého pokusu jsme motýlky slavnostně vypustili  na svobodu do okolí školky.

Více fotografií z akce na fotogalerii KMŠ:  http://krestanskams.rajce.idnes.cz/

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Přihlášení stravy na květen

UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ K ORGANIZACI ZÁPISU DO KMŠ – 9.MŠ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Informace k zápisu do MŠ