Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Do lesa s lesníkem 17.9.2020

Ve čtvrtek 17.9.2020 využily naši páťáci pozvánku do lesní učebny pod širým nebem na akci Do lesa s lesníkem.

 

PROJEKT NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT „DO LESA S LESNÍKEM“

 

Představení projektu: Projekt je zaměřen na podporu aktivního sdělování informací o lesním hospodářství a popularizaci lesa, lesního hospodářství a zpracování dřeva jako čisté obnovitelné suroviny. Je založen na posílení interaktivních prvků během předávání kompletních informací o celém procesu od lesního hospodářství, lesních ekosystémech až po zpracování dřeva jako obnovitelné suroviny a jeho spotřebu. Jedná se environmentální vzdělávání přímo v prostředí lesa.

 

Program projektu: Program je navržen tak, aby se děti nejen seznámily s ukázkami lesnických činností přímo v lese, ale aby si většinu prací samy vyzkoušely za podpory certifikovaných odborníků – lesních pedagogů a odborníků na zpracování dřeva. Díky tomuto poznání a osobnímu prožitku získávají děti hlubší, mimořádně trvalý vztah a respekt nejen k lesu samotnému, ale i k práci lidí, kteří v něm pracují. Spojení teorie s praxí si děti mohou vyzkoušet na 6 stanovištích:

● Semenářství a zalesňování

● Výchova mladých lesních porostů a vyznačování těžeb v probírkových porostech

● Myslivost a péče o zvěř, Voda v lese

● Co vše se měří na stromech

● Těžební činnost a přibližování dřeva

● Práce se dřevem v různých stádiích zpracování v kreativní dílně

 

 

Cíl projektu: Cílem vzdělávacích akcí lesní pedagogiky je zprostředkovat dětem a mládeži poutavou formou styk s životní realitou, propojení teoretických informací a znalostí praxí. Akcent je kladen i na rozvoj manuálních zručností, a pokud je to možné, na seznámení se se zpracováním dřeva jako řemeslným oborem. Projekt ukazuje les dětem základních škol z celé ČR, ale i jejich učitelům ve všech jeho souvislostech očima lesníka. Představuje les jako součást zdravého přírodního prostředí a zdůrazňuje jeho hospodářské a sociální aspekty. Vše se děje interaktivní a zajímavou formou a v průběhu dne si děti vyzkouší celý cyklus lesnických a dřevařských činností v reálném prostředí lesa, v místě, kde se tyto činnosti opravdu vykonávají a tím se jejich zkušenosti trvale ukládají v jejich paměti.

 

A co na to naši páťáci?

 

SUPR ČUPR LESNÍ VÝLET  5.C

Psal se den 17. září 2020. Autobus pro nás přijel na Kollárovu zastávku v 8 hodin, jeli jsme i s 5.A. Když jsme dorazili na místo, přivítali nás velmi milí lesníci. Slavnostně začaly znít lesní rohy, program byl zahájen.

Hurá!!! Čekalo na nás 6 stanovišť. My jsme začali na třetím lákat vábničkou kachny, ale marně. Při přesunu na stanoviště 4 nás chytil menší deštík. Stylové kloboučky jsme si mohli vyrobit na stanovišti 6.

Toto dopolední lesní dobrodružství nás fakt bavilo. A jako bonus, kromě kloboučků a dřevěného pravítka, jsme si odnesly i nové vědomosti. Víte, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem?  My už to víme…

Linda Ondoková a Lisa Taliánová 5.C 

Do lesa s lesníkem 5.B

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 jsme vyrazili autobusem do lesa nedaleko Vráže na exkurzi. Na místě nás přivítali lesníci a představili nám připravená stanoviště. Vše zahájili trubači z lesnické školy a ti také celé dopoledne troubili při změnách stanovišť.

Exkurzi jsme začínali na stanovišti č.4. Stanoviště se jmenovalo Technika měření stromů. Průměr stromů jsme měřili průměrkou. Strom se s ní měří v úrovni prsou dospělého člověka. Pak jsme dostali do ruky výškoměr. Fungovalo to tak, že jedním tlačítkem jsme přístroj odjistili, namířili na patku stromu a zmáčkli spoušť. Přečetli jsme na stupnici výsledek a pak jsme udělali to samé, ale mířili jsme na špičku stromu. Výsledky jsme sečetli a zjistili, jak je strom vysoký. (Šimon, Dáda, Roman)

Na stanovišti č.5, což byla Těžební činnost a přibližování dřeva, jsme si prohlédli oblečení těžaře, vyzkoušeli jsme si zvednout motorovou pilu a nasadili si helmu se sluchátky. Přenášeli a přendavali jsme s kamarády klády pomocí nástrojů těžařů. Naučili jsme se, co je to kubík dřeva. (Vojta, Zbynďa, Dave)

Na stanovišti č.6 byla Kreativní dílna – práce se dřevem. Vyráběli jsme si papírové myslivecké klobouky a dostali jsme dřevěná ekologická pravítka. Pravítka jsme poté použili k hledání nejdelších šišek. S dřevěnými tyčemi jsme zkoušeli balancovat a hráli další hry. (David, Sylva, Kája)

Když jsme skončili s kreativní dílnou, přešli jsme na stanoviště č.1 – Semenářství a zalesňování. Nejdříve nás seznámili s délkou života stromů. Ukázali nám, jak vypadá stromek starý 1 měsíc, 6 měsíců a 2 roky. Poté nám nabídli, že si každý můžeme zasadit strom. S pomocí 3 sázecích nástrojů jsme sázeli dvouleté sazenice. Museli jsme pro ně vybrat správné místo. Místo jsme úspěšně našli a zasadili jsme více jak 20 stromků. (Jáchym, Alex, David M.)

Na stanovišti č.2 (Výchova mladých porostů, vyznačování těžeb) jsme dostali pracovní list a na něm byly obrázky skupin stromů. Tam jsme se učili rozlišit, které stromy se mají pokácet a které ne (nemocné, stromy blízko u sebe…). Pak jsme dostali pásky a označovali jsme špatné stromy v části lesa. Také jsme si zahráli hru na lesníka, dřevorubce a stromy: stromy rostly v lese, přišla vichřice a pár stromů zlomila, některé napadl kůrovec. Přišel lesník a označil stromy, které jsou špatné, a dřevorubec ty označené stromy pokácel. (Radim, Maky, Ben, David S.G.)

Na stanovišti č.3 – Myslivost a péče o zvěř – byly připravené lebky, kůže a paroží z různých živočichů. Dozvěděli jsme se tam plno nových věcí, např. že čáp černý žije v lese a jak se strakapoud liší od datla. Mohli jsme si prohlédnout a osahat různá paroží (jelení, dančí, srnčí) nebo také mufloní rohy. Také jsme si mohli prohlédnout zuby prasete divokého nebo poslechnout zvuk vábničky na přilákání srnce nebo kachny divoké. (Jáňa, Nikča, Sofka)

Po posledním troubení a rozloučení s lesníky jsme dostali na cestu výborné makové koláče. Kromě koláčů jsme si odnesli i mnoho nových vědomostí. Bylo tam skvěle, byli jsme na čerstvém vzduchu s milými pořadateli a moc jsme si to užili.

 

Do lesa s lesníkem   5.A

Děkujeme, že jste to s námi vydrželi a za krásné zážitky.

Soňa, Natálka, Kačka P.

Děkujeme vám za vaší pozornost. Moc jste nás toho naučili. Bylo to moc hezké dopoledne.

Theo, Essi, Laura

Děkujeme za hezký výlet plný inspirace.

Štěpán, Dominik

Děkujeme za vaše úžasné aktivity. Byli jsme mile překvapeni.

Markét, Kačka M.

Děkujeme, že jsme se toho hodně naučili.

Ema, Bětka

Děkujeme za váš čas strávený s námi.

Vítek, Kryštof

Milí lesníci, děkujeme vám za pestrý program, který jste pro nás připravili. Těšíme se někdy příště.

Tonda, David

Stáhnout soubor

    20200917_08550120200917_08454020200917_09032220200917_09464420200917_09571220200917_10330420200917_104641

Další Aktuality

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly