Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Dodatek č.1 Kritérií k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Dodatek č.1

který upravuje dokument č.j. ZSJKT/00466/2022 ze dne 9.3.2022

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

 

Kapacita 1. tříd je 83 žáků. Do konce školního roku 2022/2023 ji lze zvýšit o počet žáků, kteří odejdou na nižší gymnázia.

Dle údajů z Registru obyvatel, které poskytl škole zřizovatel Město Písek k datu 30.3.2022, je ve školském obvodu školy s trvalým pobytem 116 dětí ve věku odpovídajícím zahájení povinné školní docházky s přednostním právem na přijetí.

Vzhledem k tomu doporučuje ředitel školy všem žadatelům, jejichž trvalé bydliště není ve spádovém obvodu školy, aby podali žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky také na svou spádovou či jinou školu.

Losování uchazečů v souladu s vydanými kritérii proběhne v pondělí 11.4.2022 ve 14:00 v ředitelně školy za přítomnosti zástupce zřizovatele Města Písku a školské rady.

V případě nepřijetí mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v kanceláři základní školy, a to ve středu dne 27.4.2021 od 8,30 do 15,30 hod.

Celé znění níže ke stažení.

Dodatek č. 1 ke staženíStáhnout soubor

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Adventní kalendář KMŠ pro rodiny

Plán akcí KMŠ na prosinec 2023

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena