Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Dodatek č.1 Kritérií k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Dodatek č.1

který upravuje dokument č.j. ZSJKT/00466/2022 ze dne 9.3.2022

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

 

Kapacita 1. tříd je 83 žáků. Do konce školního roku 2022/2023 ji lze zvýšit o počet žáků, kteří odejdou na nižší gymnázia.

Dle údajů z Registru obyvatel, které poskytl škole zřizovatel Město Písek k datu 30.3.2022, je ve školském obvodu školy s trvalým pobytem 116 dětí ve věku odpovídajícím zahájení povinné školní docházky s přednostním právem na přijetí.

Vzhledem k tomu doporučuje ředitel školy všem žadatelům, jejichž trvalé bydliště není ve spádovém obvodu školy, aby podali žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky také na svou spádovou či jinou školu.

Losování uchazečů v souladu s vydanými kritérii proběhne v pondělí 11.4.2022 ve 14:00 v ředitelně školy za přítomnosti zástupce zřizovatele Města Písku a školské rady.

V případě nepřijetí mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v kanceláři základní školy, a to ve středu dne 27.4.2021 od 8,30 do 15,30 hod.

Celé znění níže ke stažení.

Dodatek č. 1 ke staženíStáhnout soubor

Další Aktuality

Run and Help – Sportujeme pro Šimona

Školní e-shop bude otevřen od pondělí 20. 5. 2024!

Hledáme posilu do školní kuchyně

Derniéra pohádky O staré vrbě!

Schůzka rodičů nově přijatých dětí- KMŠ

Školička pro budoucí prvňáčky