Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace k omezení pronájmů v souvislosti usnesením Vlády ČR o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru  na území České republiky nouzový stav a na usnesení vlády č. 958 ze dne 30. září 2020, kterým vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

zakázala

  • hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb;
  • jiná umělecká představení, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek;

a omezila

  • sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy včetně přípravy sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy;

 

 

upozorňujeme všechny pronajímatele  tělocvičen případně dalších prostor, že jsou povinni tato  a další platná hygienická opatření včetně povinných roušek ve společných prostorech a dezinfekce rukou bezpodmínečně dodržovat, jinak nebude pronájem umožněn.

 

 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Česko-ukrajinský příměstský tábor

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024