Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Nařízení KHS Jihočeského kraje ke zrušení zpěvu a omezení sportovních činností ve výuce na období 5.-18.10.2020

č.j.: KHSJC 28666/2020/USC

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

 

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihočeského kraje spočívající v:

 

  1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

 

  1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákonah tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

 

 

doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D., ředitelka

Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly