Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Mistr Jan Hus následníkům 2017 – vyhráli jsme

Minulý týden proběhla v Písku v Husově parku znalostní a vědomostní soutěž „Mistr Jan Hus následníkům“, již 3. ročník.

Děti soutěžily v oblasti filozofie „pravdy“ uplatněné v reálném životě, tak jak pravdu propagoval reformátor a kazatel Mistr Jan Hus.

V oblasti ochrany životního prostředí si děti vyzkoušely svoje znalosti hned na více stanovištích. Tuto oblast děti milují, je-li jim správně prezentována… Městský úřad, Okresní myslivecký spolek a Střední zemědělská škola Písek připravily pestré otázky a úkoly.

Historii válečnictví a obrany si týmy mohly oživit v krátkém kvízu, který připravili manželé Bruncvíkovi, členové ČSBS a ČsOL.

Oblast orientace v mapě a pamětihodnostech Písecka zajistil jednatel destinačního managmentu „Píseckem s.r.o.“.

Pomoc druhým či sobě si děti mohly vyzkoušet na stanovištích IZS, kde hasiči HZS JčK ÚO Písek procvičivali s dětmi znalosti ohledně hasících přístrojů a bezpečnosti, podobně jako na dvou stanovištích studenti SZŠ Písek prověřovali znalosti záchrany lidského života a zajiš´tování základních životních funkcí.

Prácheňské muzeum, Sladovna a Městská knihovna pak dětem připravily tvůrčí úkoly.

 Letos byly nejlepší  žáci ZŠ J.K.Tyla, tým „B“. Všechny týmy však byly výborné a byla radost to všechno sledovat.

text i foto převzato z tiskové zprávy Jednoty ČsOL Písek

My děkujeme soutěžícím z obou týmů, v každém devítičlenném týmu byl vždy jeden zástupce každého ročníku, a také paní učitelce Raabové a panu učiteli Pacholíkovi za přípravu žáků. A i všem ostatním vyučujícím, protože otázky byly všeobjímající :-)

Stáhnout soubor

    20170926_084214m20170926_084325m20170926_084409m20170926_094103m20170926_112217_s_napisemm20170926_164142me_hus_plakatme_hus_podekovanimjh_2017_vsichni_nakonec

Další Aktuality

Pozvánka dna Drakiádu školního parlamentu

Komentář ředitele školy k připomínkám ze třídních schůzek dne 5.10.2021

Úspěch ve výtvarné soutěži

Reportáž z Tylovky na stránkách aktuálního vydání Učitelských novin…

Tyláček je nejlepším časopisem 2. stupně ZŠ v Jihočeském kraji v roce 2021!

Třídní schůzky a schůzka třídních důvěrníků