Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Krásné léto všem!

Dobré den plavčíci a plavčice, námořníci,

mluvím k vám dnes jako kapitán lodi, která se po dlouhé plavbě školním rokem 2016/2017, chystá zakotvit v suchém doku.

Dovolte mi proto na závěr pár slov.

Byla to plavba vskutku dobrodružná, po většinu času ale pohodová a s dobrým větrem v zádech. Zažili jsme ale společně i bouřky a čas od času i útoky žraloka nebo temné krakatice. Se všemi překážkami jsme se ale společně poprali statečně, nebezpečí jsme zažehnali a dnes jste dostali do rukou závěrečné vysvědčení hodnotící vaši práci na palubě.

Jsem moc rád, že většina z vás pilně pracovala, aktivně jste se na plavbě podíleli a pracovali nad zadanými úkoly. Odměnou je vám to, co vám nikdo nikdy nevezme. Jsou to vaše vědomosti a dovednosti, vy prostě na moři nezabloudíte.

Bohužel je ve škole i pár žáků, kteří si během prázdnin užijí prodloužení v podobě opravných zkoušek. Těm přeji, aby zabojovali a v září nastoupili do palubu se všemi vypořádanými dluhy.

Kromě pochval a odměn jsem musel rozdat i několik důtek kapitána v podobě důtek a snížených známek z chování, ale bylo jich k mé radosti jich bylo méně než je hvězd v souhvězdní Jižního kříže.

Zvlášť slavnostní pocit je to byl pro naše nejmenší plavčíky prvňáčky. Často zde měli dnes i rodiče a jistě se těší z ohodnocení své poctivé práce. Všichni do jednoho ukázali, že jsou platnými členy naší posádky.

Zato trochu smutno bylo v devítkách. Přišel ten vytoužený okamžik, na který se všichni z nich dlouho těšili. Ale dnes jako by se jim z naší lodi školy nechtělo a nejedno oko ostřílených mořských vlků se zalesklo slzami. 

Děkuji všem dospělým námořníkům – kolegům a kolegyním za jejich poctivou práci navzdory všem překážkám. Vím, jak je vaše práce náročná.

Poděkování si zaslouží i všichni další provozní pracovníci z „podpalubí“, ani bez jejich černé práce by škola fungovat nemohla.

Přeji vám všem krásné léto, užijte ho ve zdraví a načerpejte síly do dalšího plavby 2017/2018.

Léto budiž pochváleno.

 

Pavel Koc, ředitel školy

 

Stáhnout soubor

    P1020605P1020609P1020613P1020620P1020628P1020632P1020634P1020639

Další Aktuality

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022