Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Manuál pro provoz Tylovky v době „koronavirové“

Společným jmenovatelem všech mimořádných opatření je zachování pokud možno co „nejnormálnějšího“ školního provozu při současné snaze o minimalizaci rizik související s aktuální situací.

Výuka ve třídách bude probíhat normálně, bez jakýchkoliv omezení.

Budeme dbát na maximální pozornost ohledně dezinfekce rukou. Zásobníky s dezinfekcí budou v šatnách, na chodbách i ve třídách k dispozici. Na toaletách pak budou připraveny papírové ručníky.

Prosíme žáky, aby omezili pohyb na chodbách během přestávek na minimum. Přesun do konkrétní učebny či na WC samozřejmě připouštíme :-)

Stravování bude probíhat v částečně upraveném režimu. S tím žáky seznámí vyučující. Čas odchodu žáků ze školy by neměl být nijak zásadně změněn. Každý žák dostane svou sadu příborů zabalenou v ubrousku, k dispozici nebude saladeta, misky se saláty či ovocem dostane každý žák individuálně.

Žádáme žáky, aby v jídelně seděli v homogenních třídních skupinách (omezení mezitřídního kontaktu).

Výuka kroužků bude zahájena 5. 10. 2020.

Vstup cizích osob (rodičů, návštěv….) do budovy školy je umožněn pouze s rouškou. Výjimkou z tohoto opatření jsou osoby využívající pronájmu tělocvičen. Ty do tohoto prostoru vstupují v odpoledních hodinách vchodem od školní zahrady.

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Česko-ukrajinský příměstský tábor

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024