Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Nebere drogy?!!

Máte podezření, že Váš kamarád, příbuzný, žák, syn nebo dcera experimentují s užíváním návykových látek? Možná byste jim rádi pomohli, ale nejste si jisti, jak na to a zda je vůbec Vaše podezření opodstatněné. K prvnímu rozpoznání problému Vám může posloužit následující přehled varovných příznaků. Podrobnější informace naleznete na www.odrogach.cz, kde je i anonymní on-line poradna. S důvěrou se můžete obrátit také na OS Arkáda Písek, které má s problematikou drogových závislostí dlouholeté zkušenosti.
Varovné signály zneužívání návykových látek:
Velmi zjednodušeně řečeno účinek drog je buď povzbuzující – stimulancia, např. pervitin
nebo relaxační – opiáty, např. heroin
případně halucinogenní – LSD apod.

Užitím drogy se dostaví požadovaný efekt – tedy zrychlení, uvolnění nebo halucinace,po odeznění účinku ale nastanou abstinenční příznaky zcela opačné, tedy  u stimulačních drog nastává útlum, deprese, u opiátů naopak podráždění, agrese.

Příznaky u nejběžněji dostupných drog:

Marihuana – červené oči, bělmo, ihned po prvním užití
zhoršená koordinace pohybu, podrážděnost, apatie, smích, ulpívání myšlenek na detailech, halucinace, po odeznění únava, spavost, deprese

Stimulancia, pervitin – zrychlené reakce, zvýšená agresivita, zápach po lécích
Opiáty, heroin – zpomalené, měkké pohyby, nápadně zúžená zornice ihned po užití,  v abstinenci zvýšená podrážděnost, výrazně rozšířená zornice, důsledkem je přechodná světloplachost, zakrývání obličeje brýlemi, kapucí.

Rozpouštědla – nápadný zápach z dechu, oblečení

Dále popsané příznaky patří k věku dospívání obecně a nelze je považovat za důkaz zneužívání drog. Pokud se ale objeví náhle a několik současně, je to jistě důvod k obavám a obezřetnosti.

Náhlé změny nálad, pro daného jedince netypické reakce
Straní se ostatních nebo je náhle hvězdou společnosti
Hádky nebo naopak zklidnění
Zvýšená podrážděnost, naopak nápadný klid, pasivita
Zhoršení prospěchu, absence, opouštění  kroužků, rychle vše vzdává
Noví, často starší kamarádi, které Vám dítě nechce představit
Výrazná změna v oblékání a stylu hudby
Skrývání a zakrývání: Tmavé brýle a kapuca zakryjí červené oči a změny zornic
Dlouhé rukávy skryjí vpichy
Plandavé oblečení úbytek na váze
Nadměrná potřeba zaručeného soukromí pro své osobní věci
Zamykání a podráždění při náhlém vstupu do pokoje
Častá únava, vyčerpanost, spavost
Lži a předstírání – snaha zakrýt svůj životní styl, známé, pohyb přes den
Přehnaná izolace od členů rodiny
Snížené sebevědomí – dítě kritizované, neúspěšné, odmítané má sklon hledat únik v drogách
Ztrácí se léky a alkohol v domácnosti
Ztrácejí se peníze a věci z domácnosti, které dítě obvykle prodává v zastavárně
Nález drogy nebo pomůcek k jejímu užívání – následuje výmluva, že to patří kamarádovi19

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Naše škola zavádí program KiVa!

Další z pedagogických akademií – Školní problematika a pedopsychiatrie

NÁŠ SPOLUŽÁK JE AUTISTA – pozvánka na přednášku do školy

Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách

Co víme o agresi?

Umíš říct „NE!“ ?