Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Nenechte se podvádět

Reklamy jsou velmi promyšleně vytvořeny tak, aby vyvolaly rozruch kolem určitého výrobku, aby donutily diváky ztotožnit se s tímto výrobkem a aby diváci zatoužili si jej koupit. Mistry jsou v tomto směru také tabákové společnosti. Z jejich tajných dokumentů vyšlo v poslední době najevo, jakým způsobem prostřednictvím reklamy ovlivňovaly mládež.

V jednom dopise reklamnímu oddělení se píše:

Aby se vám podařilo získat mladé začínající kuřáky, musí být reklama založena mimo jiné na následujících parametrech: Představte cigaretu jako něco, co umožňuje vstup do světa dospělých.Představujte cigaretu jako něco, co vyvolává představu zakázaného potěšení. Vytvářejte situace převzaté sice z každodenního života mladých kuřáků, ale zobrazené jako něco skvělého, co je symbolem začátku dospívání. Podle vašich nejlepších schopností spojte cigaretu s kávou, alkoholickými nápoji a sexem. Nezmiňujte se o zdravotních následcích kouření.

Cílem reklam je vytvořit v divákovi potřebu koupit si něco, co by ho dříve vůbec nenapadlo a prodat tedy co nejvíce zboží. Divili bychom se, kolikanásobně se zvýší prodej výrobku díky odvysílané reklamě. Reklama působí často aniž si to uvědomujeme – v regálu sáhneme po šampónu, který nám připadá známý- někde jsme kdysi zaslechli útržek reklamy. Ne nadarmo jsou televizní reklamy hlasitější než ostatní programy – uslyší je i soused přes zeď. O pravdivosti, či spíše lživosti mnoha reklam se mnohdy přesvědčíme sami, dokládají ji i spotřebitelské průzkumy a testy. Důležité negativní informace jsou obvykle napsány drobným písmem nebo zatajeny úplně, řvoucí nadpis naopak přehnaně vychvaluje něco, co může nabídnout i většina ostatních výrobců.

Někteří lidé již proti této manipulaci začali bojovat – televizní reklamy vypínají a co je v reklamě zásadně nekupují. I vy se můžete rozhodnout, co si necháte líbit.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Další z pedagogických akademií – Školní problematika a pedopsychiatrie

NÁŠ SPOLUŽÁK JE AUTISTA – pozvánka na přednášku do školy

Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách

Co víme o agresi?

Umíš říct „NE!“ ?

Umíte se správně učit?