Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je středa, 23. září, svátek má Berta, gratulujeme!

Nenechte se podvádět

Reklamy jsou velmi promyšleně vytvořeny tak, aby vyvolaly rozruch kolem určitého výrobku, aby donutily diváky ztotožnit se s tímto výrobkem a aby diváci zatoužili si jej koupit. Mistry jsou v tomto směru také tabákové společnosti. Z jejich tajných dokumentů vyšlo v poslední době najevo, jakým způsobem prostřednictvím reklamy ovlivňovaly mládež.

V jednom dopise reklamnímu oddělení se píše:

Aby se vám podařilo získat mladé začínající kuřáky, musí být reklama založena mimo jiné na následujících parametrech: Představte cigaretu jako něco, co umožňuje vstup do světa dospělých.Představujte cigaretu jako něco, co vyvolává představu zakázaného potěšení. Vytvářejte situace převzaté sice z každodenního života mladých kuřáků, ale zobrazené jako něco skvělého, co je symbolem začátku dospívání. Podle vašich nejlepších schopností spojte cigaretu s kávou, alkoholickými nápoji a sexem. Nezmiňujte se o zdravotních následcích kouření.

Cílem reklam je vytvořit v divákovi potřebu koupit si něco, co by ho dříve vůbec nenapadlo a prodat tedy co nejvíce zboží. Divili bychom se, kolikanásobně se zvýší prodej výrobku díky odvysílané reklamě. Reklama působí často aniž si to uvědomujeme – v regálu sáhneme po šampónu, který nám připadá známý- někde jsme kdysi zaslechli útržek reklamy. Ne nadarmo jsou televizní reklamy hlasitější než ostatní programy – uslyší je i soused přes zeď. O pravdivosti, či spíše lživosti mnoha reklam se mnohdy přesvědčíme sami, dokládají ji i spotřebitelské průzkumy a testy. Důležité negativní informace jsou obvykle napsány drobným písmem nebo zatajeny úplně, řvoucí nadpis naopak přehnaně vychvaluje něco, co může nabídnout i většina ostatních výrobců.

Někteří lidé již proti této manipulaci začali bojovat – televizní reklamy vypínají a co je v reklamě zásadně nekupují. I vy se můžete rozhodnout, co si necháte líbit.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Další z pedagogických akademií – Školní problematika a pedopsychiatrie

NÁŠ SPOLUŽÁK JE AUTISTA – pozvánka na přednášku do školy

Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách

Co víme o agresi?

Umíš říct „NE!“ ?

Umíte se správně učit?