Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Pokyny pro první týden domácí výuky pro žáky školy a jejich rodiče

Dobrý den žáci a žákyně, rodiče a přátelé školy,

zasílám všem instrukce k prvnímu týdne výuky v domácím prostředí.

 

Předesílám, že jde o novou situaci pro nás všechny včetně vedení školy a všech pedagogů, a budeme se snažit ji společně zvládnout.

 

Ošetřovné

Znovu apeluji na všechny rodiče, kteří potvrzení potřebují, aby pokud možno do školy nechodili. Ideálně lze vše vyřešit elektronicky, již v průběhu víkendu jsme vydali zhruba dvě desítky těchto potvrzení dálkovým přístupem.

Stačí napsat svůj požadavek na e-mail: veronika.hodikova@zstylova.cz a bude vyřízeno obratem.

Další info zde https://www.zstylova.cz/doklad-pro-podani-zadosti-o-osetrovne/

 

Třídní kniha – zápisy

V třídní knize bude ponecháno původní vyučování a bude proveden standardní zápis. Vždy zapíšeme SAMOSTUDIUM + téma. Kolegové budou v zápisech podrobní. Výhodou je, že všechny tyto informace budou mít žáci a rodiče v „Přehledu výuky“ ve webové a mobilní aplikaci, jako kdyby normálně chodili do školy. A co více, v přehledu výuky se jim nabídnou i výukové zdroje, které jsou prověřeny a doporučeny Bakaláři. Absence všech bude omluvena a žáci vykázáni jako přítomni.

 

Organizace dne pro školáky

Zde vycházíme ze zkušeností kolegů a odborné literatury.

Základní rady:

  • Rána rozhodně neprospěte.
  • Dodržujte režim jako při normální školní docházce včetně přestávek a pauzy na oběd.
  • Řiďte se také rozvrhem hodin, stejně tak to budou při zadávání úkolů dělat i vaši vyučující.
  • Domácí výuka klade větší nároky na udržení pozornosti, nezvolňujte, nemáme prázdniny.
  • U vyšších ročníků se předpokládá vyšší míra zodpovědnosti a samostatnosti k samostudiu.

 

Stravování pro žáky

Není umožněno ani ve formě stravování cizích strávníků.

 

Komunikace

Komunikace pedagogů, rodičů a žáků bude probíhat hlavně přes eŽKdomácí úkoly a zprávy Komens, případně e-maily a telefony/mobilními telefony.

Telefonní číslo ředitele školy je k dispozici všem 7/24.

Pokud by bylo potřeba cokoliv nastavit, bude k dispozici správce počítačové sítě Mgr. Tomáš Franců a školní ICT koordinátor Bc. Petr Pavelka, oba na svých e-mailech (každý zaměstnanec jmeno.prijmeni@zstylova.cz viz. kontakty https://www.zstylova.cz/kontakty/)

Vždy na konci týdne budou TU kontrolovat přístupy do eŽK. V případě nečinnosti budeme vyzývat k nápravě stavu.

 

Domácí úkoly

Práce na doma bude zadávána v režimu domácích úkolů, tedy vzdělávací příležitosti. Pedagogy jsem požádal o to, aby byli vašimi pomocník a průvodci vzděláváním.

Nechceme přetížit rodiny domácími úkoly, uvědomujeme si, jak mnohdy náročná povolávání vykonáváte, jaké máte starosti se zajištěním chodu domácnosti a jaké další starosti musíte řešit.

Nicméně oficiální stanovisko MŠMT a KÚ je, že zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

Chceme tedy dávat spíš tipy na zdroje informací, práci z dostupných učebnic a pracovních sešitů apod.

Pokud má někdo ve škole učebnice, sešity nebo další učební pomůcky, nebude umožněno v souladu s vládním nařízením jejich vyzvednutí. Třídy a další prostory školy jsou uklizené, vydezinfikované a pedagogové mají převážně nařízenou práci z domova.

Pokud budete potřebovat radu, individuální pomoc či konzultaci, nebojte se o ni kolegům říci.

Pokud budete mít sami tip na nějaký vámi vyzkoušený učební zdroj nebo aktivitu, rád jej budu v dalším svém materiálu sdílet.

Skvělou aktivitou na dny domácí výuky je čtení čehokoliv, psaní deníku např. i v cizím jazyce, vycházky do přírody za poznáním a společenské hry v kruhu rodinném.

 

Akce školy

Besedy k 30. výročí budou pokračovat, až to bude možné. Sedmou plánovanou na 27.3.2020 ruším, ta dubnová 24.4.2020 asi také moc aktuální není.

Jazykový kurz je zrušen, jednám o náhradním termínu na léto případně podzim. S majitelem chaty Kodrea jsem domluven, že nám brzy termíny nabídne. Počítáme s účastí vybraných žáků a případně dostanou šanci náhradníci.

Výtvarný kurz 18.-22.5.2020 v ohrožení zatím není stejně jako sportovní kurzy.

 

Studijní zdroje

  • Osobně se těším na vysílání České televize v projektu UčíTelka. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje. Každý všední den od 9:00 hodin startuje vyučování. Učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné, aby bylo rodičům umožněno přizpůsobit podle něj denní program. Výukovou hodinu v kulisách školní třídy povede vždy jeden učitel, vyučování se zúčastní také tři děti. Na vzdělávací pásmo navážou od 12:00 do 15:00 hodin další vzdělávací pořady určené pro starší děti. Česká televize myslí také na starší žáky, kteří se doma připravují na přijímací zkoušky. Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14:00 hodin, pomůže na programu ČT1 studentům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika.
  • Určitě využijeme tipy na studijní zdroje v aplikaci Bakaláři.

Další navrhované (budeme přinášet postupně):

Bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. Kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd. K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodlouží do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator. Bezplatně poskytnou rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

 

Postupně vám zašleme přístupy do prostředí Včelka www.vcelka.cz na procvičování čtení, Pro školy www.proskoly.cz, kde jsou mnohé testy, další výukové zdroje jsou testy do hodin a čtenářství SCIO na www.sciodat.cz a testovací portál InspisSET ČŠI www.set.csicr.cz.

 

Na závěr

Určitě se objeví nějaké dotazy, budou vydána další upřesnění. Budeme reagovat dle situace.

 

Děkuji všem za pochopení a věřím, že to společně zvládneme.

Pavel Koc, ředitel školy

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022