Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je pátek, 22. listopadu, svátek má Cecílie, gratulujeme!

Projekt Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Naše škola se od ledna 2019 stává Centrem kolegiální podpory pro přírodovědné předměty – fyzika, chemie, biologie a enviromentalistika, a to díky svému zapojení do projektu: “Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010, Budování kapacit I. po dobu projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

 

Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky.

 

Škola se stává metodickým centrem pro výuku přírodovědných předmětů a naši pedagogové (paní učitelka Hlavničková, pan učitel Deme, pan učitel Wimmer a panu učitel Pavelka) budou pořádat 1× měsíčně workshopy na vybraná témata z přírodních věd.

 

Kdo může přijít? Učitelé, studenti, žáci, ale i široká veřejnost, kterou baví a zajímá fyzika, chemie, biologie či enviromentalistika. Všichni jste srdečně zváni.

 

Přijďte a můžete si vyzkoušet výuku fyziky, chemie či biologie prostřednictvím praktického experimentu. Je možné také sdílet své dosavadní pedagogické zkušenosti nebo načerpat inspiraci pro své výukové hodiny.

 

Informace o workshopech budeme pravidelně přinášet.

Informace o projektuStáhnout soubor

Další Aktuality

Konzultační odpoledne

Pozvánka na Rozsvěcování vánočního stromu a jarmark 3.12.2019

Třetí beseda s absolventy školy k 30. výročí

Pozvánka na charitativní prodej andělů

Volby do školské rady – kandidátní listina zástupců nezletilých žáků

Komunikace ve výchově a vzdělávání „Jak bylo dnes ve škole?“ – „Dobrýýý“