Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Projekt Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Naše škola se od ledna 2019 stává Centrem kolegiální podpory pro přírodovědné předměty – fyzika, chemie, biologie a enviromentalistika, a to díky svému zapojení do projektu: “Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010, Budování kapacit I. po dobu projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

 

Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky.

 

Škola se stává metodickým centrem pro výuku přírodovědných předmětů a naši pedagogové (paní učitelka Hlavničková, pan učitel Deme, pan učitel Wimmer a panu učitel Pavelka) budou pořádat 1× měsíčně workshopy na vybraná témata z přírodních věd.

 

Kdo může přijít? Učitelé, studenti, žáci, ale i široká veřejnost, kterou baví a zajímá fyzika, chemie, biologie či enviromentalistika. Všichni jste srdečně zváni.

 

Přijďte a můžete si vyzkoušet výuku fyziky, chemie či biologie prostřednictvím praktického experimentu. Je možné také sdílet své dosavadní pedagogické zkušenosti nebo načerpat inspiraci pro své výukové hodiny.

 

Informace o workshopech budeme pravidelně přinášet.

Informace o projektuStáhnout soubor

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

Den otevřených dveří v 1. třídách

Pozvánka na akci V tanečním rytmu 2024

Celoškolní projektový den civilní ochrany