Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je čtvrtek, 29. října, svátek má Silvie, gratulujeme!

Počasí

Projekt Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Naše škola se od ledna 2019 stává Centrem kolegiální podpory pro přírodovědné předměty – fyzika, chemie, biologie a enviromentalistika, a to díky svému zapojení do projektu: “Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010, Budování kapacit I. po dobu projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

 

Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky.

 

Škola se stává metodickým centrem pro výuku přírodovědných předmětů a naši pedagogové (paní učitelka Hlavničková, pan učitel Deme, pan učitel Wimmer a panu učitel Pavelka) budou pořádat 1× měsíčně workshopy na vybraná témata z přírodních věd.

 

Kdo může přijít? Učitelé, studenti, žáci, ale i široká veřejnost, kterou baví a zajímá fyzika, chemie, biologie či enviromentalistika. Všichni jste srdečně zváni.

 

Přijďte a můžete si vyzkoušet výuku fyziky, chemie či biologie prostřednictvím praktického experimentu. Je možné také sdílet své dosavadní pedagogické zkušenosti nebo načerpat inspiraci pro své výukové hodiny.

 

Informace o workshopech budeme pravidelně přinášet.

Informace o projektuStáhnout soubor

Další Aktuality

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

HALLOWEEN NA TYLOVCE

Podzimní prázdniny

S Tylovkou na prsou aneb E-shop spuštěn

Komentář ředitele školy k námětů a otázkám z třídních schůzek ve dnech 29.9.-2.10.2020

Přihláška dítěte – krizové řízení