Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Upozornění k prázdninovému provozu MŠ

Upozornění k prázdninovému provozu ve školkách v Písku

 

Připomínáme rodičům, že v období prázdnin se platí stravné i školné v jednotlivých školkách v hotovosti. Platbu vybírá pracovnice ŠJ hned 1. den při nástupu dítěte do MŠ, vždy dopředu na celý pobyt v dané MŠ.

Výše stravného a školného se může lišit podle jednotlivých subjektů, v průměru se cena pohybuje kolem 50,- Kč za 1 den.

Prosíme rodiče, aby měli při nástupu dítěte připravené  drobné peníze v odpovídající výši. (podle počtu dní)

Prosíme rodiče, aby vždy 1. den nástupu do každé MŠ (pondělí) přivedli děti nejpozději do 8.00 (z důvodu hlášení počtu dětí do kuchyně).

Pokud přihlášené dítě nepřijde, prosíme o telefonickou omluvu na telefon dané MŠ.

 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE TĚM DĚTEM, KTERÉ JSOU PŘIHLÁŠENY NA 11. MŠ  1. 7. A 2. 7., MUSÍ  RODIČE PŘIHLÁSIT OBĚDY PŘES STRAVA.CZ (NEBO TELEFONICKY U P. PROCHÁZKOVÉ).

Nepřihlášené děti nebudou do 11.MŠ přijaty.

Na 11. MŠ  se nebude strava platit v hotovosti, ale bude stržena z účtu.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Tyláček č. 117 – letní čtení k vodě a na výlety

Plán akcí KMŠ na červen 2021

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktuální informace Policie ČR

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930

Prázdninový provoz MŠ léto 2021