Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Už jsme jako školáci, připraveni na práci?

Děti ze Sluníčkové třídy měly možnost ukázat učitelkám z jiných mateřských školek, jak jsou na tom po stránce pohybové, rozumové, ale i kázeňské. Chovaly se jako opravdoví školáci a šlo jim to skvěle. Sladká odměna je neminula.

Stáhnout soubor

    ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Další Aktuality

Pozvánka na Den otevřených lesů 2023

Obědy pro jihočeské děti

Krásné léto všem!

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024